Har flyttet bilen

Politiet har fått flyttet bilen til en havarilomme. De åpner derfor opp for trafikk i begge retninger, men foreløpig med redusert fart til bergingsbil har vært på stedet.