Hopp til innhold

Granskingsrapport: Ulykke kunne fort ført til dødsfall

Statoil tar selvkritikk i granskingsrapportene etter en arbeidsulykke ved Stureterminalen og brann på Statfjord A. Førstnevnte hendelse kunne fort blitt en dødsulykke.

Vakter ved Stureterminalen etter gasslekkasje

Vakter ved Stureterminalen etter gasslekkasjen.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

– Vi er ikke tilfreds med at vi i høst hadde flere alvorlige hendelser, sier Jannicke Nilsson som er konserndirektør i Statoil for sikker og effektiv drift.

Det ble holdt en pressekonferanse om granskingene etter hendelsene klokken 12.

– Vi har hatt en negativ utvikling når det gjelder alvorlige hendelser i år. Det er viktig for oss å gå grundig gjennom alle forhold ved hendelsene for å sikre at læring er med på å forbedre sikkerheten, sier Nilsson videre.

– Dere har kuttet ned på folk og mannskap, har det en sammenheng med alle hendelsene?

– Det med å drive effektiv er nødvendig, men det aller viktigste er å drive sikkert. Når vi går ut fra de granskingene vi har lagt frem i dag så viser de ikke en sammenheng, sier Nilsson til NRK.

Kunne ført til dødsfall

På Stureterminalen ble fem personer; to operatører, en lærling og to skoleelever på utplassering, eksponert for hydrogensulfidgass (H2S) i forbindelse med arbeid på en H2S-reaktor. H2S-reaktoren fungerer som et renseanlegg for produsert vann og ballastvann, og er bygget som en 14 meter høy beholder i betong med et kort ventileringsrør på toppen. En av de fem personene ble kritisk skadet, en ble alvorlig skadet og tre lettere skadet. Alle de fem involverte kom fra hendelsen uten varige skader og er tilbake i sitt vanlige virke.

Den interne granskingsrapporten definerer hendelsen med høyeste alvorlighetsgrad og konkluderer med at under ubetydelige endrede omstendigheter kunne hendelsen medført dødsfall.

– Innsatsen til personellet på Stureterminalen bidro høyst sannsynlig til at hendelsen ikke fikk et mer alvorlig utfall. Men granskingen viser at sikkerheten for de ansatte ikke ble tilstrekkelig ivaretatt denne oktoberdagen, sier Jens Økland, konserndirektør, markedsføring, midtstrøm og prosessering.

– Dette ser vi alvorlig på, og det er avgjørende at vi følger opp funnene i granskingsrapporten og bruker denne til å styrke sikkerhetsarbeidet på anleggene, sier han videre.

Erkjenner manglende risikoforståelse

– I forbindelse med denne hendelsen erkjenner vi at vi ikke hadde klart å istandsette driftsorganisasjonen på Sture til å gjøre de rette risikovurderingene knyttet til arbeid på H2S-reaktoren, sier Lars Rosenløv, direktør for landanleggene i Statoil.

Granskingsrapporten for hendelsen peker på flere bakenforliggende årsaker til hendelsen. Forhold knyttet til manglende risikoforståelse, manglende styring av kompetanse og beredskap, samt sviktende barrierer i forbindelse med inspeksjon av H2S-reaktoren står sentralt.

Rapporten gir grunnlag for tiltak som blant annet innebærer konkrete operasjonelle tiltak som økt bruk av bærbare gassdetektorer og forbedrede operasjonsprosedyrer knyttet til H2S reaktor, samt generelle tiltak for å øke risikoforståelsen hos alle medarbeidere og forsterke kvaliteten i sikkerhetsarbeidet.

– Konklusjonene i rapporten danner grunnlag for både strakstiltak og mer langsiktige tiltak på Sture. Dette vil igjen gi læringseffekt og erfaringsoverføring til øvrige landanlegg i selskapet, sier Rosenløw.

Brann på Statfjord A

Tidligere i høst oppstod også en mindre brann i tetningsolje i lastepumpen som leverer olje fra plattform til tankskip på Statfjord A. Rapporten etter denne hendelsen er ikke like kritisk som den andre.

Arkivbilde: Oljeboringsplattformen Statfjord A.

Statfjord A er en av de eldre plattformene i Nordsjøen.

Foto: Jensen, Oddvar Walle / SCANPIX

– Granskingen viser at det var liten risiko for eskalering og konkluderer med at hendelsen ikke hadde storulykkespotensial, sier Øystein Arvid Håland, Statoils direktør for sikkerhet, sikring og bærekraft i Utvikling og produksjon Norge.

Ser ikke sammenheng med sparetiltak

Etter flere hendelser i løpet av høsten har det vært behov for å se på om det er sammenhenger mellom hendelsene og Statoils forbedringsprogrammer.

– De to fullførte granskingene viser ikke sammenheng mellom vårt forbedringsarbeid og hendelsene. Likevel tar vi på alvor signaler om en krevende hverdag på grunn av mange pågående effektiviseringsinitiativer, sier Jannicke Nilsson.

Det pågår fortsatt granskinger knyttet til andre hendelser i høst. For å følge opp hendelsene har Statoil iverksatt tiltak for å forsteke og bedre sikkerhetsarbeidet i selskapet. Det fokuseres spesielt på sikkerhetsledelse, læring og samarbeid, både på tvers i organisasjonen og med leverandører og samarbeidspartnere.

Hendelsene på Sture og Statfjord A granskes også av Petroleumstilsynet og politiet.