Hopp til innhold

– Dårlig kriseledelse i petroleumsnæringen

Ny studie viser at dagens lederstil i olje- og gassnæringa ikke er god nok ved krisesituasjoner.

Oljeplattform i solnedgang

Direktør i Petroleumstilsynet mener samarbeidet mellom leder og arbeidstaker settes på prøve i disse tider.

Foto: Roger Hardy / Samfoto

Kenneth Stålsett

Kenneth Stålsett, NTNU.

Foto: Privat

– Så lenge alt er stabilt og trygt fungerer det man har i dag veldig bra. Det er når de ukjente og raskt endrende omgivelsene oppstår at vi ser et problem.

En ny studie fra NTNU viser at dagens lederstil i olje- og gassektoren ikke er tilstrekkelig ved større kriser. Det var nettstedet psykologisk.no som først omtalte forskningen.

I dag er det plattformlederen som gir godkjenning og ordre. Det fører til at teamene blir hindret i å tenke selvstendig i krisesituasjoner, sier førsteforfatter av studien, Kenneth Stålsett.

– Vi ser at man bruker militære prinsipper. Det er det vi reagerer på og mener bør gjøres på andre måter, sier han, og tilføyer:

– I en autoritær tilnærming flyter det lite informasjon oppover. Det har heller en tendens til å flyte veldig utover. Da får de som sitter i ledergruppa og har kontroll all innsikt, sier han.

Arbeidere på Melkøya

Stålsett mener mange ledere i oljebransjen med fordel kunne lært av det moderne militæret, som har situasjonsforståelse som grunnlag for ordre.

Foto: Erik Lieungh

– Partssamarbeidet er utfordret

Til nettstedet psykologisk.no sier Stålseth at feilslått kriseledelse i petroleumsnæringen kan få og får store konsekvenser.

– Ulykker påvirker hele samfunnet. I ytterste konsekvens kan det ta liv, påvirke bedriftens og landets økonomi, og kan skade natur og økosystemer, sier han.

Direktør i Petroleumstilsynet, Anne Myhrvold mener studien er interessant. Hun sier samarbeidet mellom leder og arbeidstaker settes på prøve i en tid da bransjen som helhet er under press.

– Vi opplever verneombud som sier at de ikke blir inkludert, men kun blir informert. Vi vet at et godt partssamarbeid gir et bedre beslutningsgrunnlag til å gjøre de gode beslutningene, sier hun.

Petroleumstilsynet: – Vi ser for mange hendelser

Som en følge av nedskjæringer i olje- og gassnæringen har Petroleumstilsynet hatt lederansvar som en del av sitt hovedfokus i 2016.

– Vi har hatt flere tilsyn der vi har sett på hvordan ledere ved en rekke selskaper følger opp storulykke-risiko.

– Det er helt sentralt at ledere har en god risikoforståelse og klarer å forbedre sikkerheten, selv om de må kutte kostnader. Vi ser for mange hendelser, og det er klart vesentlig at ledere tar grep for å redusere antallet hendelser og ulykker, sier Myhrvold.

Stålsett mener at oljebransjen kan lære mye av lederstilen som blir brukt i moderne krigføring ved en eventuell krise.

– Moderne militære tilnærminger har et klart mandat og en klar ordre om å følge situasjonsforståelsen. Dermed følger man ikke bare blindt en overordnet kommando, sier han.

Anne Myhrvold

Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet.

Foto: Anders Fehn / NRK

NRK anbefaler

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

Styringspartiene i Tromsø

Styringspartiene er enige om kuttliste i Tromsø kommune

Tommy Olsen

Tommy i Tromsø hjelper båtflyktninger i Middelhavet: Nå vil Hellas ha han internasjonalt etterlyst

Her heiser ordføreren

Heiste prideflagg for første gang – kvelden etter var det borte

Farevarsel for regn

Fare for kraftig regn og jord- og flomskred