Gjestene på plass

Helikoptrene har landet, og gjestene er på plass på Johan Sverdrup-plattformen. Det er høytidelig åpning av feltet i dag, selv om det har vært i produksjon siden oktober.

Johan Sverdrup-feltet på åpningsdagen
Foto: Erik Waage / NRK