Fylkesvei 45 ved Lomeland i Gjesdal

Rassikringsarbeider har pågått siden mandag, men nå er Fv 45 åpen. Rundt 500 tonn stein ble sprengt ned onsdag. Etter dette er fjellsiden spylt, og veien ryddet. Fartsgrensen er sett ned til 30 km/t I tillegg er det trafikkdirigering i helga.