Fylkesmannen avlyser tilsyn

Fylkesmannen avlyser alle arrangement og tilsyn fram til august. Dette gjeld også tilsyn innan samfunnstryggleik og beredskap. Samstundes blir innkomne bekymringsmeldingar og klager vurderte nøye opp mot kapasiteten i kommunane og alvorsgraden.