Frykter flere storbranner: – Feil avdekkes ikke før det brenner

Brannekspert Anders Sandmæl mener at lovverket for å brannsikre norske bygg ikke er godt nok. Brannsikkerheten kontrolleres bare på papiret før nybygg tas i bruk.

Brann i parkeringshus, sola

STOR BRANN: Omfanget av brannen på Sola lufthavn ble enormt. Flytrafikken stoppet opp, mer enn tusen personer ble evakuert, deler av bygget raste ut, og mellom 200–300 biler er totalskadd.

Foto: Erik Waage / NRK

I artikelen sto det først at Direktoratet for byggkvalitet godkjenner dokumentasjon for brannsikkerheten i nybygg. Dette er ikke korrekt, direktoratet hverken vurderer eller godkjenner dokumentasjon av bygg.

– Ja, det vil komme flere slike storbranner. I verste fall kan liv gå tapt, sier Anders Sandmæl, som er daglig leder for Kompetansesenter for brann- og driftspersonell.

Anders Sandmæl

Anders Sandmæl, daglig leder for Kompetansesenter for brann- og driftspersonell.

Foto: Ruben Mathisen

Han bekymrer seg for alle nybygg, på grunn av at lovverket som skal ivareta brannsikkerheten har svakheter. I dag finnes det ikke et kontrollorgan som fysisk er til stede og kontrollerer at brannsikkerheten blir ivaretatt i nybygg.

Dagens regelverk er slik at den som prosjekterer et bygg er ansvarlig for at kravene til brannsikkerhet følges, og at dette er dokumentert. I tillegg er det krav om uavhengig kontroll for større bygg. Dette betyr at et uavhengig foretak kontrollerer at prosjekteringen er i samsvar med reglene. Kommunen kan også kreve ytterligere uavhengig kontroll, for eksempel av utførelsen, informerer Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

Kontroll av utførelsen er ikke påkrevd, og dermed kan det potensielt finnes mange feil og mangler som ikke er oppdaget i eksisterende bygg.

– Problemet med feil knyttet til brannsikkerhet er at mange ikke avdekkes før det brenner, sier brannekspert Sandmæl.

Får støtte fra brannsjefen

Brannsjefen i Sør-Rogaland, Nils Erik Haagenrud, forteller at brannvesenet var mye mer involvert i byggeprosessen tidligere. Dagens ordning er derimot mer tillitsbasert, mener han.

Nils-Erik Haagenrud

Brannsjefen i Sør-Rogaland, Nils Erik Haagenrud mener kontrollregimet er lite, men understreker at det finnes ris bak speilet for dem som prøver å jukse.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Vi blir ikke involvert før vi er på tilsyn. Det vil si at vi går inn i ettertid, sier brannsjefen.

Hvis brannvesenet oppdager feil og mangler må eier rette dette opp i ettertid, noe Haagenrud opplever som negativt.

– Jeg ønsker at vi går tilbake til slik det var før. Da vi var involvert allerde i byggeprosessen. Det var mye bedre, mener han.

Ser til Danmark

Sandmæl ønsker at myndighetene ser til Danmark som fra 1. januar 2020 innførte nytt regelverk for nybygg. Der må brannrådgiveren som er med i prosjekteringen av bygg bekrefte at brannsikkerheten er ivaretatt i prosjektering, utførelsen og dokumentasjon før de får lov å ta bygget i bruk.

– De er personlig ansvarlig for denne bekreftelsen. For at dette skal være mulig stiller danske myndigheter krav til alle som prosjekterer og monterer utstyr som skal ivareta brannsikkerheten, forklarer han.

Slik reglene er i Norge i dag stiller myndighetene strenge krav til den som eier bygget. Eier er ansvarlig for at brannsikkerheten er ivaretatt og dokumentert når bygget er tatt i bruk. Av erfaring vet Sandmæl at mange eiere ikke er klar over dette og derfor blir ikke kravet ivaretatt.

Evaluerer regelverket

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er klar over kritikken knyttet til dagens regelverk. Statssekretær Tom Staahle forteller at fordi virkemidlene for å sikre byggkvalitet har blitt kritisert, ble et uavhengig ekspertutvalg oppnevnt for å vurdere om virkemidlene i plan- og bygningsloven er gode nok i 2018. Resultatet leverer sine anbefalinger 1. februar i år.

Tom Staahle

Statssekretær Tom Staahle (Frp) sier han gleder seg til å se resultatet av evalueringens om er like rundt hjørnet.

Foto: Ullensaker Frp

Staahle utelukker ikke at myndighetene vil se til nabolandene for inspirasjon.

– Det er alltid interessant å se hva våre naboland gjør av endringer på bygningsrettenes område. Utvalget som Regjeringen oppnevnte i 2018, ble derfor bedt særskilt om å innhente kunnskap om og erfaringer fra andre land, og da særlig Norden, sier han.

Naturlig utvikling

Torgrim Log

Professor og brannforsker Torgrim Log tror også det vil bli flere storbranner i framtiden.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Flere eksperter uttalt at de mener lovverket bør endres. Det er naturlig at det kommer regelendringer med visse mellomrom, mener brannforsker Torgrim Log, leder av storbranngruppa ved Høyskolen på Vestlandet. Han er med i et stort forskningsprosjekt som ser på storbranner.

– Vi har hatt mange regelendringer gjennom historien. Slik må det være, for brannrisikoen er ikke den samme for ti år siden som den er i dag, og det vil den heller ikke være om ti år, sier Log.