Frister dette?

 

Her er 10 av arrangementene som ble presentert av Stavanger 2008 i formiddag.
Noe har du hørt om før, noe er nytt og ukjent. 

 

Stavanger 2008

Programmet for kulturhovedsåret ble presentert i Teaterhallen ved Rogaland Teater.

Her er noen av innslagene som Mary Miller lanserte for å friste deg til å delta under arrangementene neste år.

Presentasjon av programmet til Stavanger2008

 

Campingkvinner

Fra mai vil et opptog av spesielle campingvogner rulle rundt på veiene i Rogaland.
Ut av taket vokser det damer, og inne i vognene høres det musikk.
Det er Marit Bente Nordheim som er skulptøren som lager fire skulpturer med hver sin campingvogn som skjørt.

Det stig av hav

Dersom du kommer med fly til Stavanger, starter kulturopplevelsene allerede før du lander.
Gjennom vinduet kan du lese første vers av Arne Garborg sitt dikt "Mot Soleglad" skrevet med hvite halmballer på et utvalgt jorde.

Geopark ved oljemuseet

I januar skal markering av Trollfeltets omriss danne utgangspunktet for Geoparken utenfor Norsk Oljemuseum.
Parken er blant annet tenkt som et sted å være for ungdom med aktiviteter som skating, dans, grafitti og sandvolleyball.
Et helt spesielt landskap vil ta form, og parken skal møbleres med gjenbrukte blåser og bøyer fra Nordsjøen.

Gatebibliotek

Spesielle bokhyller skal plasseres på sentrale steder i byen og regionen. Bokhyllene skal være en form for åpent bibliotek der alle kan ta ut og legge inn bøker etter behov.

Eurohumor

Humorfestivalen neste år inviterer Europa til Stavanger.
Ved siden av å opptre skal de tilreisende lære opp og inspirere våre lokale artister med å etablere et ensemble for gateteater i Rogaland.

Melancholia

Dette er en opera som baseres på første kapittel i Jon Fosses romanverk om Lars Hertervig. Operaen får sin urpremiere i Paris, seinere settes den opp i Sandnes og deretter på den nye operaen i Oslo.
Operaen er skrevet av den tyske komponisen Georg Haas og Jon Fosse.

Lendespelet

Lars Hovland Lende får sin egen musikal i 2008. Historien om Stavangerlegenden føres i pennen av er Per Inge Torkelsen.
Eddi Andresen står for musikken og Svein Tang Wa spiller Lars H. Lende.
Dette skjer på Rogaland Teater i mai.

Nordisk musikkuke

Dette er en ny nordisk festival for rock og pop fra elektronika til metal i begynnelsen av november.
Spillesteder fra Norge, Sverige, Danmark og Finland flytter aktivitetene sine til Stavanger for å gi publikum helt nye oplevelser.

Stjernevandring i Egersund

Det gamle mysteriespillet, Helligtrekongerspillet, skal gjenskapes under navnet Stjernevandring. Spillet er lagt til by, torg og kirke, hvor man vandrer mellom disse stedene og ender opp i kirken.
Dette skjer i Egersund 6. januar 2008.

Watercolours i Sandnes

Går du over plassen ved Sandnes Rutebilstasjon, vil fotsporene dine lyse opp etter deg, men Storåna skal åpnes opp og belyses. Det er Watercolours som står bak de kunstneriske lysillustrasjonene i Sandnes sentrum og i landskapet ved Gandsfjorden.

Stavanger 2008