Fotgjenger erklært død

Kort tid etter påkjørselen i Sandeid ble mannen erklært død på stedet av helsepersonell. Vedkommende ble aldri fraktet til sykehus.