Hopp til innhold

Nå skal asylsøkerne flytte fra Alstor

Hero legger ned akuttmottaket ved hotell Alstor i Stavanger 15. januar. Beboerne skal nå flyttes til ordinære mottak.

Hotel Alstor i Stavanger
Foto: Anders Fehn / NRK

– Det er veldig trist. Vi har nylig fått beskjed om at avtalen om innkvartering på Alstor ikke blir videreført, sier administrerende direktør i Hero, Tor Brekke.

Tor Brekke

Tor Brekke er administrerende direktør i Hero.

Foto: Alf Vidar Snæland

Drøyt 100 asylsøkere har bodd på hotellet i en måned, men om få uker flytter alle ut. Avgjørelsen ble tatt for kort tid siden, og Hero er nå i full gang med å orientere de berørte.

– De ansatte fikk beskjed i 12-tiden i dag, og beboerne har ikke fått beskjed ennå så vidt jeg vet. Det er mange som har uttrykt at dette er leit, også frivillige organisasjoner som har samarbeidet med oss, sier han.

Flyttes til ordinære mottak

– Vi har ikke behov for alle akuttplassene lenger, sier regiondirektør i Utlendingsdirektoratet Atle Berge til NRK.

Asylsøkerne som nå bor på hotell Alstor i Stavanger, blir flytta til andre mottak. Mottaket på Forus kan bli løsningen.

– Vi ser på muligheten for å flytte asylsøkere til ordinære mottak, og midlertidige mottak med lengre kontrakt, sier Berge.

Atle Berge

Atle Berge er regiondirektør i UDI.

Foto: Nora Lie/UDI

UDI har tidligere uttrykt at de ønsker å samle asylsøkere i noen få, større mottak, i stedet for mindre og dyrere akuttmottak.

Kan bety flytting til stormottak på Forus

Det er kjent at det er mange ubrukte plasser i det tidligere Telenor-bygget på Forusbeen, som er gjort om til akuttmottak for asylsøkere. Her er det betalt om lag 700.000 kroner per døgn siden midten av november, men rett over halvparten av plassene har vært i bruk.

Det har vært møter om saken i dag, og det er venta mer opplysninger om situasjonen utover dagen.

Det midlertidige akuttmottaket, som er oppretta på Alstor og drives av Hero, har plass for 250 asylsøkere og avtalen med Hero hadde en varighet på to måneder. Det har vært rett over 100 asylsøkere boende på Stavanger-hotellet, men nå kan dette bli avviklet i løpet av året eller i begynnelsen av 2016.

Roser mottaket på Alstor

IMI Kirken, like ved mottaket på Tjensvoll, har vært delaktig i integreringen av asylsøkerne på hotellet.

Egil Elling Ellingsen

Pastor i IMI Kirken i Stavanger.

Foto: IMI Kirken

– Det er svært viktig at en slik avgjørelse ikke tas utelukkende basert på kroner og øre, men at frivillig innsats tas med i regnestykket, sier Egil Elling Ellingsen, pastor i IMI Kirken.

– Skal Stavanger lykkes med å ta imot mange nye flyktninger i tiden som ligger foran, er involvering av oss som allerede bor her avgjørende, legger han til.

Flere frivillige aktører har vært tungt involvert i integreringen av flyktningene.

– Dette øker sjansene for å lykkes, og minsker faren både for uheldige hendelser og frykt i lokalsamfunnet rundt. Å satse på store mottak uten den samme frivilligheten har en risiko, sier Ellingsen,

Flere nyheter fra Rogaland