NRK Meny

FLYKTNINGER TRENGER BOSTED:

Kommunene i Rogaland blir bedt om å bosette over 3300 flyktninger de neste to åra. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har sendt brev til alle kommunene – med tall for hvor mange de mener hver enkelt kommune bør ta imot. Per 31. oktober i år hadde kommunene i Rogaland bosatt 610 flyktninger.