Flere studenter har deltidsjobb

- Positiv utvikling, sier Arbeids og velferdsdirektøren.

Trøtt kvinne (Illustrasjonsfoto)

Halvparten av norske studenter har deltidsjobb ved siden av studiene.

Foto: ScanStockPhoto

De siste ti årene har prosentdelen studenter i alderen 20–24 år som har deltidsjobb ved siden av studiene økt med hele 37 prosent.
Det viser ferske tall fra NAV.

Mens bare en av tre studenter hadde deltidsjobb i 1997, hadde nær halvparten deltidsjobb i 2007. Prosentdelen studenter med deltidsjobb økte mest fra 1997 til 1998 og fra 2005 til 2006, i perioder med oppgangskonjunktur

- Arbeidserfaring er en fordel

Seks av ti ungdommer velger å bruke det meste av tiden sin på utdanning, mens en av tre har jobb som hovedaktivitet. Samtidig er det flere og flere som jobber ved siden av studiene.
- Det er positivt at flere unge har en fot innenfor arbeidsmarkedet. Det å ha arbeidserfaring når man skal ut i jobb etter endt utdanning er en fordel både for arbeidsgivere og den som søker jobb, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

I aldersgruppen 16–19 år har utviklingen vært litt annerledes, og det har ikke vært noen stor økning i prosentdelen som er deltidssysselsatt blant de med utdanning som hovedvirksomhet. I denne gruppa ser vi i større grad at prosentdelen som er deltidssysselsatte svinger med konjunkturene, sier Saglie.

Studenter

Det er positivt at flere skaffer seg arbeidserfaring, mener arbeids og velferdsdirektøren.

Foto: Ness, Rune Petter / Scanpix