Flere nødraketter skutt opp

Flere nødraketter ble skutt opp i området ved Hillevågsvatnet i Stavanger i natt. Hovedredningssentralen sendte ut redningsbåter for å søke etter mennesker i nød. De fant imidlertid ingen, og søket ble avsluttet. Ingenting tyder på at noen var i nød.