Hopp til innhold

Tre nye smittet på fødeavdelingen ved SUS

STAVANGER (NRK): Nær 40 ansatte ved fødeavdelingen på Stavanger Universitetssjukehus er i hjemmekarantene. Jordmorforeningen mener situasjonen er kritisk.

Vasker ned fødeavdelingen på SUS

MISTER NØKKELPERSONER: Nær 40 ansatte ved Kvinneklinikken på Stavanger universitetssjukehus er nå i karantene, etter at det ble oppdaga smitte på fødeavdelinga. Jordmorforeningen mener situasjonen er kritisk.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Rundt 100 ansatte ved Stavanger universitetssjukehus er i korona-karantene, nær 40 av dem jobber på Kvinneklinikken.

– Jeg ser på situasjonen som kritisk. Det er så mange nøkkelpersoner som er tatt ut i karantene. For den daglige driften er dette en stor katastrofe, sier Karolina Mæland, leder for Jordmorforeningen region Vest.

Utfordringene med føde- og akuttavdelinger er at det er vanskelig å hente inn personell fra andre avdelinger, påpeker leder av Den norske jordmorforening, Kari Aarø.

– Det blir nok en forventning om dugnad fra landets helsepersonell framover. Det er vi beredt til å være med på.

Forsvarlig fødetilbud

I dag ble det kjent at ytterligere tre ansatte på fødeavdelingen er smitta med korona. Dagen før ble en ansatt ved fødeavdelingen bekrefta smitta etter ferietur til Østerrike. I reisefølget var fem ansatte på kvinneklinikken.

Smitten førte til at den største fødeavdelingen ble stengt, og grundig vasket ut, før den gjenåpnet mandag kveld.

Hvor alvorlig er dette for dem som skal føde?

Karolina Mæland, leder for Jordmorforeningen region Vest.

DÅRLIG BEMANNING: De store fødeavdelingene er bemanna som en sengepost, når de burde vært bemanna som en akuttpost, mener Mæland.

Foto: Tobias Prosch Simonsen

– Det blir sagt av ledelsen at de som skal føde er trygge. Det er de absolutt, men det er en stor omstilling å gå fra ti til fire fødestuer.

Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne ved Stavanger universitetssjukehus presiserer at det vil være et fullt forsvarlig fødetilbud på sykehuset.

Mæland mener at håndteringen av situasjonen er så god som det lar seg gjøre.

For dårlig bemanning

– Men det er tragisk når fem personer fra Kvinneklinikken, som kunne blitt satt i karantene, får lov til å gå på jobb. Og så får man de alvorlige konsekvensene som vi nå har fått.

Ledelsen ved SUS sier de har planen klar for å unngå at det blir kritisk. En del timer og operasjoner for kvinner som har andre type lidelser vil bli utsatt, for å sikre at de har nok personell for å ivareta de fødende.

Mæland er klar på hva som må til for at sykehuset kunne ha unngått å havne i den situasjonen de nå befinner seg i.

– Vi har i en årrekke snakket om at vi har for dårlig grunnbemanning på de store fødeavdelingene i Norge. Vi er bemannet som en sengepost, når vi egentlig burde vært bemannet som en akuttpost.

Fødeavdelingen SUS

SAMLER TILBUDET: Fødetilbudet på SUS er nå samla på én avdeling. Denne, som snart er ferdig vasket, vil være i bruk de neste 14 dagene.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Frykta at det ville komme

Leder av Den norske jordmorforening, Kari Aarø, sier dette er situasjonen de frykta; at en akuttavdeling blir ramma av korona-viruset.

Hun regner med at sykehuset håndterer situasjonen på best mulig måte, men påpeker at opplysningene de har fått viser at situasjonen ikke hadde trengt å bli så kritisk.

– Om ikke unngått, kunne den i hvert fall vært nedskalert hvis de fem personene som har vært på skiferie ble satt i karantene framfor at det nå sitter 30 ansatte i karantene.

Kari Aarø, leder i Den norske jordmorforening.

MÅ BLI STRENGERE: Aarø mener sykehuset må bli strengere når de vurderer om mulig smitta helsepersonell skal komme på jobb eller ikke. Det gjelder å være før var.

Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Aarø mener føde- og akuttavdelinger i landet må gjøre en strengere risikovurdering når helsepersonell tar kontakt og spør om de skal settes i hjemmekarantene.

Hvordan blir det hvis det eskalerer på landsbasis?

– Det vil bli kritisk for akuttavdelingene, hvis masse helsepersonell sitter i hjemmekarantene. Det handler om å være i forkant. Nå har de vært litt bakpå i Stavanger, men jeg regner med de tar lærdom av det. Og i neste situasjonen, når helsepersonell ringer inn – blir det håndtert på en annen måte.