Hopp til innhold

Fjord motorpark får likevel penger

Der formannskapet i Karmøy sa nei, sa kommunestyret ja. Mandag kveld ble det vedtatt 800.000 kroner i støtte til motorparken på Helganes.

Kommunestyret i Karmøy stemmer for å støtte Fjord motorpark

Kommunestyret i Karmøy stemmer for å støtte Fjord motorpark.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Arild Grimstvedt i Fjord motorpark

Arild Grimstvedt i Fjord motorpark.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Da ordfører Jarle Nilsen slo i bordet mandag kveld hadde Karmøy kommunestyre med 25 mot 20 stemmer bestemt at de vil gi et tilskudd på 800.000 kroner til Fjord Motorpark.

– Det er ikke dette vi har søkt om, men det er greit.

Sier Styreleder i Fjord motorpark Arvid Grimstvedt, som hadde søkt kommunen om 1,5 millioner kroner i støtte.

Motorparken som er planlagt plassert på Helganes skal ifølge selskapet selv bli en park for både motor- sykkel og luftsport, og ha 80 årlige små og store idrettsarrangementer, og rundt 90.000 besøkende. Pengene fra kommunen gjør at planleggingen som har stoppet opp en stund, nå kan fortsette.

Fjord motorpark

Slik skal motorparken se ut når den står ferdig.

Foto: Fjord Motorpark (montasje)

Naboer er redde for støy

– Det skaper en bedre situasjon for oss. Nå kan vi fortsette detaljprosjektering og bli ferdig med det. Nå venter vi på at Karmøy kommune skal fortsette med grunnerverv, og når det er på plass faller vår finansiering på plass, sier Grimstvedt.

Gaute Sanson, som er talsmann for nabogruppen, der anlegget er planlagt plassert var til stede under kommunestyremøtet. Han ser negativt på støtten fjord motorpark får til å fortsette sitt arbeid.

Vi bor jo rundt området der det allerede i dag ligger en crossbane. vi er allerede plaget av støyen derfra, og vi har ikke lyst på et anlegg som kan bli opp mot fem ganger større. med mer støy og oftere støy.Vi mener det er helt feil plassering av et så stort anlegg.

Han hadde i det minste håpet at pengene i det minst ble øremerket en støyanalyse, noe de ikke ble. Men styreleder i Fjord motorpark, Arvid Grimstvedt beroliger med at støyanalyse nå skal gjennomføres.

– Støyanalysen blir tatt nå. Den er egentlig bestilt, men nå trykker vi på knappen igjen.