FERJA GÅR TIL MEKJARVIK:

Boknafjordsambandet går nå mellom Årsvågen og Mekjarvik på grunn av uvêret.