Hopp til innhold

Aktor: – Et paradoks at Schumann slipper ut før David Toska

Dersom David Toska hadde blitt idømt forvaring i stedet for fengsling kunne han ha vært ute nå, sier statsadvokaten, som mener han har dokumentert at Kjell Alrich Schumann trolig vil begå nye straffbare handlinger.

Kjell Alrich Schumann kan søke perm i september.

Tingretten mener Kjell Alrich Schumann kan prøveløslates. Det er aktoratet uenig i.

Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

Sør-Trøndelag tingrett har i dag bestemt at NOKAS-drapsmannen Kjell Alrich Schumann kan prøveløslates under strenge vilkår.

Han blir likevel ikke sluppet fri med en gang. Statsadvokaten i Rogaland vil nå bruke de neste to ukene på å vurdere om de skal anke. Kjell Alrich Schumann slipper ikke ut av fengsel før dommen er rettskraftig.

Statsadvokat Tormod Haugnes

Statsadvokat Tormod Haugnes mener ikke det er forsvarlig å prøveløsøate Schumann.

Foto: Mathias Oppedal / NRK
David Toska

Davis Toska ble utpekt som hjernen bak NOKAS-ranet.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

– Jeg har fått referert dommen, men skal bruke et par dager på å lese den nøye, så skal jeg vurdere om den skal ankes, sier statsadvokat Tormod Haugnes, som førte saken for påtalemyndigheten i Sør-Trøndelag tingrett.

– Ikke forsvarlig å løslate ham

Han er uenig med konklusjonen til tingretten om at Schumann kan slippes fri på prøve.

– Jeg synes at vi har ført tilstrekkelig bevis for at Schumann fremdeles er en fare for samfunnet. Det er såpass stor fare for nye straffbare forhold fra hans side at det ikke er forsvarlig å løslate han, sier Haugnes.

– Det er vanskelig å vurdere hvorvidt en person er like farlig for samfunnet som det han var da han begikk dette ranet for ni år siden, eller for syv år siden da saken ble vurdert i lagmannsretten. Han har sittet i et beskyttet regime siden det og ikke hatt mulighet til å gjøre all verdens som indikerer at han fortsatt er en sikkerhetsfare. Vi mener vi har gjort det vi kunne for å belyse denne saken, legger han til.

– Et paradoks

Haugnes peker på at Schumann slipper lett unna sammenlignet med de andre NOKAS-dømte som ikke drepte noen under ranet.

– Hadde han fått fengselsstraff ville han måttet sone lengre. Det er et paradoks at hvis David Toska, som fikk 18 år, hadde bedt om forvaring, i den grad det går an å be om forvaring, kunne ha vært prøveløslatt nå, men han må sitte og vente to år til, sier Haugnes.

Davis Toska ble dømt til femten års fengsel for sin deltagelse i NOKAS-ranet. Han fikk i Høyesterett i juni 2007 straffen skjerpet til 18 års fengsel. Han ble heller ikke i denne instansen idømt forvaring.

Dersom David Toska hadde blitt idømt forvaring i stedet for fengsling kunne han ha vært ute nå, sier statsadvokaten, som mener han har dokumentert at Kjell Alrich Schumann trolig vil begå nye straffbare handlinger.

VIDEO: Aktor Tormod Haugnes om prøveløslatelse av Schumann. Foto: Anders Fehn/NRK.