FEM FIKK IKKE KJØRE VIDERE:

Fem tungtransportsjåfører måtte ordne opp før de fikk fortsette turen etter å ha blitt stoppa av Vegvesenet på E 39 på Sokn i natt. Én hadde gjenstander som hindra sikt gjennom frontruta, og måtte fjerne dem. En annen hadde merka farlig last for dårlig. To hadde for dårlig sikra last, og måtte sikre. Én sjåfør fikk bot for å ha for tung last. Han måtte laste av.