Får trekk i tilskudd

Bøndene har i år fått kuttet tilskuddet med 24 millioner kroner etter regelbrudd eller feil opplysninger, skriver Nationen. Mange kutt skyldes brudd på regelverket for dyrevelferd, som omfatter 82 produsenter.