Hopp til innhold

Nå skal lyntoget utredes

I 2012 skal Jernbaneverket være ferdig med en utredning om lyntog. Året etter kan tiltaket være på plass i Nasjonal Transportplan.

Høgfartstog
Foto: Norsk Bane AS

Magnhild Meltveit Kleppa

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) ga fredag Jernbaneverket i oppdrag å utrede muligheten for lyntog i Norge. Utredningen skal være ferdig allerede om to år.

Lyntog, eller høyhastighetstog, har vært diskutert i Norge i flere år. En av årsakene til at tilhengerne er positive, er at lyntogene kan føre passasjerer fra fly til bane.

LES OGSÅ: Hurtigtog vil lønne seg

Det er nemlig anslått at reisetiden mellom Oslo og Trondheim kan komme helt ned i ned i to timer og 25 minutter, drøyt to timer mellom Oslo og Bergen og tre og en halv time mellom Oslo og Stavanger.

Fire alternativer

- Det er høyfart over denne utredningen, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Selv om utredningsarbeidet settes i gang snarlig, er det ikke dermed sagt at det går mot lyntog i Norge. Blant alternativene som skal utredes er en videreføring av dagens jernbanepolitikk.

LES OGSÅ: Ny vurdering av lyntog
LES OGSÅ: Trondheim-Oslo på 2,5 timer

- Jerbaneverket skal se på fire alternativer: å videreføre dagens politikk, å bygge ut også utenfor det sentrale østland, å koble høyfartsbane sammen med det eksisterende tog nettet eller å bygge separate høyfartslinjer, sier Kleppa til NRK.

- Kan gå fra fly til tog

Hvis utredningen ender med å fastslå at høyfartstog bør bygges, mener Kleppa det kan ha stor betydning for reising i Norge.

LES OGSÅ: Flypassasjerer foretrekker lyntog

- Dette kan gi store muligheter til å reise med tog framfor med fly, påpeker hun.

Til kritikerne som ikke forstår hvordan regjeringen kan planlegge nye togtiltak når ikke de eksisterende ikke går etter rutetabellen, sier hun dette:

- Må planlagge framover

- Vi kan ha to tanker i hodet på en gang. Vi må gjøre det vi kan for å få togene til å gå i dag, og så må vi planlegge for framtida, sier ministeren.

Samferdselsministeren la fram mandatet for utredningen to måneder senere enn opprinnelig planlagt.

- Det viktigste er at det kommer tidsnok til å komme med i i rulleringen av Nasjonal Transportplab i 2013. Nå har de frist på seg til 1. februar 2012, sier hun,