Hopp til innhold

Trondheim-Oslo på 2,5 timer

Byggingen av høyhastighetsbane mellom Trondheim og Oslo kan begynne i 2013.

Japansk høyhastighetstog.
Foto: YOSHIKAZU TSUNO / AFP

Stortinget har bedt om en utredning av høyhastighetsbane mellom de to storbyene som tar sikte på at utbyggingen kan begynne i 2013.

Strekningen er beregnet å koste om lag 80 milliarder kroner.

Jørg Westermann

Daglig leder i Norsk Bane, Jørg Westermann

Foto: Staffan Dovärn

- 2,5 timer mellom Oslo og Trondheim er ikke noe hokus pokus. Hadde vi kjørt uten stopp ville vi klart det på 1 time og 50 minutter. Men poenget med toget er at det kan stoppe underveis slik at det blir et alternativ til bilen, sier daglig leder i Norsk Bane, Jørg Westermann.

- Lønnsomt

Han antar at en høyhastighetsbane for tog vil ta over 70 prosent av flytrafikken.

- Når toget kommer i drift vil det gå med betydelige overskudd viser utregningene. Så etter 30 år er hele investeringen tilbakebetalt, sier Westermann.

Men hos Jernbaneforum Midt-Norge mener de at denne investeringen er for stor i forhold til vinningen. De mener man heller bør ruste opp den eksisterende traseen gjennom Gudbrandsdalen.

- Det Jernbaneverket har utredet, en reisetid ned mot fire timer, den tiden er reel dersom det gjøres små investeringer på den banen vi har allerede. Det er mer oppnåelig enn å tenke helt nytt, sier Geir Jarle Sirås i Jernbaneforum Midt-Norge.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Støtte av miljøvernerne

Men Westermann for støtte fra naturvernerne for sine planer om høyhastighetsbane.

- Det er umulig å ikke se en rekke utfordringer når det gjelder trasévalget. Men vi i Naturvernforbundet ser veldig mange fordeler ved å flytte både gods og personer over på toget. Det er først og fremst utslippene som minker. Men i overgangen til tog ligger det også en stor sikkerhetsfaktor, sier leder i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Steinar Nygård.

Plan for høyhastighetstog

Her planlegger Norsk Bane at høyhastighetstog skal gå.

Foto: Norsk Bane