Hopp til innhold

Ny vurdering av lyntog

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete krever at Jernbaneverket skal undersøke om det er mulig å få til lyntog over Haukeli og mellom Stavanger og Oslo.

Lyntog
Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

- Jeg har tillit til at konsulentselskapet gjør et godt arbeid med undersøkelsene, og legger til grunn deres råd om å undersøke strekninga Oslo – Trondheim og Oslo – Göteborg. I tillegg er det helt nødvendig å få undersøkt forbindelsen mellom Oslo og Bergen/Stavanger, sier Navarsete.

Stavanger-Oslo for dyrt

Før jul la et tysk konsulentfirma frem sine vurderinger av lyntog i Norge. De mente det var for dyrt å bygge bane mellom Oslo- Stavanger og Oslo-Bergen fordi det var for få passsjerer. Men strekningen Oslo-Trondheim og Oslo-Gøteborg anbefalte de å gå videre med.

Konsulentselskapet har gjort vurderingene på oppdrag fra Jernbaneverket. I november var de ferdig med første fase som fikk i gang diskusjonen blant stortingspolitikerne.

Et flertall går inn for at Norge skal satse på høyhastighetstog. Nå må det tyske konsulentfirmaet VWI gjøre en ny vurdering av togstrekningene i sørvest-Norge i tillegg til det arbeidet de allerede er i gang med.

Alle steiner skal snues

-  Alle relevante muligheter for å betjene markedene i sørvest-Noreg skal analyseres. Dette inkluderer Haukelibanen, den sørnorske høyfartsringen og i tillegg andre mulige alternativ, sier Navarsete.

Samferdselsministeren ser det som svært viktig at de videre undersøkelsene skjer av samme selskap.

Undersøkelsene blir ferdige på ulike tidspunkt utover i 2007. Den første fasen av undersøkelsene ble gjennomført høsten 2006. Den andre fasen skal være ferdig i april i år og den tredje fasen i september.

Beste alternativ skal velges

Om det er nødvendig vil det og bli gjort en fjerde utredningsfase, der det velges mer detaljerte studier av et eller flere traséalternativ.

Konsulentselskapet skal analysere etterspørsel, infrastruktur, driftskostnader og driftskonsept for de ulike strekningene og delstrekningene.

Dette vil vise effekten av høyfartstog på flere delstrekninger, i tillegg til en helhetlig løsning. Ved å se på ulike kombinasjoner skal beste løysinga for et eventuelt høyfartsnett i sørvest-Norge arbeides videre med.