Hopp til innhold

Flypassasjerer foretrekker lyntog

De fleste flypassasjerer ville heller reist med høyhastighetstog hvis de hadde muligheten til det. I hvert fall hvis de kommer helt fram minst like raskt som med fly.

Høyhastighetstog av type TGV på vei over Pyreneene.

Høyhastighetstog av type TGV på vei over Pyreneene. Flypassasjerer ønsker flere slike velkommen i Norge.

Foto: RAYMOND ROIG / AFP

Dette kommer fram av en undersøkelse Urbanet Analyse har gjort for Jernbaneverket.

Over sju hundre flypassasjerer har svart inngående på spørsmål om hva de legger vekt på når de skal reise mellom Oslo og byene Stavanger, Kristiansand, Bergen og Trondheim.

Opp mot 95 pst av markedet

- Et høyhastighetstog som bruker mellom to og to og en halv time til fra Oslo til Bergen og Trondheim og litt over tre timer til Stavanger vil kunne ta mellom 75 og 95 prosent av flymarkedet på strekningene, sier Bård Norheim, forsker i Urbanet Analyse.

De fleste flypassasjerene opplyser at de bruker over fire timer fra dør til dør når de inkluderer reisen til og fra flyplassen, innsjekking, sikkerhetskontroll og venting på flyplassen.

Bare om lag 20 prosent av tida går med til selve flyturen. Et høyhastighetstog som kan bringe den totale reisetida ned til rundt tre timer til Bergen og Trondheim og rundt fire timer til Stavanger vil altså kapre det meste av flymarkedet.

Tidligere markedsundersøkelser har ikke gitt høyhastighetstog så stor markedsandel.

- Grunnen til at høyhastighetstoget får bedre resultat i denne undersøkelsen er at vi kun har spurt flypassasjerer. De legger stor vekt på kort reisetid og høy komfort. For de fleste av dem er ikke dagens togtilbud noe aktuelt alternativ på disse strekningene, da utsetter de heller møtet og tar et annet fly, sier Norheim.

Fordel for forretningsreisende

Han forteller at forretningsreisende setter muligheten til å bruke reisetida på et høyhastighetstog til arbeid svært høyt hvis de samtidig kan komme like raskt eller raskere fram enn de gjør med fly .

- En del av dem er villig til å betale opptil 1400 kroner mer enn de gjør for en flybillett for å kunne reise med høyhastighetstog, sier Norheim.

- På toget kan du utbytte reisen effektivt, mens på en flyreise hvor du skal til flyplassen, du venter på flyplassen og du sitter på flyet, så får du ikke utnyttet tidne til arbeid. Det er viktig for forretningsreisende, sier Norheim.

I dag går det 31 fly i hver retning mellom Oslo og Bergen på en vanlig hverdag.

- Det vil forandre seg hvis et høyhastighetstog tar en så stor del av markedet som vår undersøkelse tyder på. Da vil flytilbudet raskt bli kraftig redusert, ja kanskje forsvinne helt, sier Norheim.

Mange avganger

Han understreker at toget ikke kommer til å overta flymarkedet bare ved å kjøre fort.

- Særlig forretningsreisende ønsker å ha mange avganger å velge mellom. Når møtet er ferdig, vil de hjem. Derfor må et slikt togtilbud ha høy frekvens med avganger hver halvannen time for å være attraktivt for dem, sier Norheim.

- Er dette svaret på spørsmålet om vi skal satse på høyhastighetstog i Norge?

- Nei, det er det ikke, for det er jo svært store kostnader forbundet med å bygge baner for høyhastighetstog. Men det er interessant at flypassasjerene setter så stor pris på høyhastighetstog, og det må tas med i vurderingen. Svaret er nok at det kan lønne seg på noen strekninger, på andre lønner det seg ikke, sier Norheim.

Hva slags framkomstmiddel vil du foretrekke?

Lyspunkt

AKTUELT NÅ