Truede fuglearter kan ofres for flytrafikken

Miljødirektoratet gir 25 flyplasser i Norge tillatelse til å felle rødlistede fuglearter for å stoppe kollisjoner i luften.

Slike episoder kan fort gå fryktelig galt, derfor får flyplassene lov til å skyte truede fuglearter.

– Det er beklagelig at de gir tillatelse, sier generalsekretær Kjetil Solbakken i Norsk ornitologisk forening (NOF).

Han er oppgitt over at Miljødirektoratet gir 25 flyplasser i Norge tillatelse til å skyte truede fuglearter hvis de skaper problemer for flytrafikken. Det er riktignok siste utvei, men kan være en mulighet hvis problemet er stort.

Over 130 måker skutt på en flyplass

Heidi Sørensen

– Har man prøvd alt så må man noen ganger gi fellingstillatelse, sier Heidi Sørensen i Verdens naturfond.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

– Jeg skulle gjerne sett at de fant alternative virkemidler for jeg tror ikke felling har en varig effekt, sier Solbakken.

Men problemet med såkalte birdstrikes, eller fugl-flykollisjon, er stort ved norske flyplasser, og bare på Stavanger lufthavn Sola ble det felt over 130 måker i 2013.

Det er riktignok ganske mange færre enn i 2006 da antallet var nesten 1000.

Sola er også flyplassen med flest tilfeller av kollisjon, men også på Værnes, Bergen, Haugesund, Tromsø, Kristiansand og tjue andre flyplasser er problemet så stort at det søkes om fellingstillatelse for flere arter.

Det er fiskemåke, storspove, vipe, hettemåke og stær som det nå søkes om, og det med god grunn sier seksjonsleder i Miljødirektoratet, Terje Bø.

– I enkelte tilfeller og i enkelte tider på året så kan noen arter representerer en betydelig risiko for luftfarten ved at man får kollisjoner mellom fugl og fly, sier Bø.

– Praktisk naturforvaltning

Flytårn på Langnes

Flytårnet på Tromsø lufthavn har stadig besøk av fugler. de har nå fått fellingstillatelse for fiskemåke, storspove og vipe. Alle tre er rødlistede.

Foto: Ingrid Leithe

Og i Miljødirektoratets tillatelse skriver han videre at tillatelsen også omfatter flytting, og eventuelt ødeleggelse av reir. Selv om det skal være siste utvei, skriver Fly/fuglkontoret ved Universitetet i Oslo at det er nødvendig å felle truet fugl.

– Har man prøvd alt og ikke får det til så kommer vi ikke unna at vi i noen tilfeller også må gi fellingstillatelse, men da på en sånn måte at det ikke truer fugleartene noe mer enn det de allerede er, sier Heidi Sørensen som er teamleder for landmiljø i Verdens naturfond.

Hun legger til at man absolutt skal ta vare på rødlisteartene, men at det må komme på plass gode, forebyggende tiltak rundt flyplassen slik at fuglene ikke slår seg ned i området.

– Jeg klarer ikke se at det finnes noen reelle andre alternativ, dette er vel de vi kan kalle praktisk naturforvaltning, sier Sørensen.

Hun får derimot ikke støtte av Solbakken i NOF som mener det gir et uheldig signal å skulle ta livet av fugler som ikke bare er truet i Norge, men også internasjonalt.

– Fuglene er bare innom flyplassen

– Det er jo en grunn til at disse fuglene står på rødlisten, og denne fellingen bidrar i en negativ retning. På Sola flyplass for eksempel er det svært mange fiskemåker som bare er innom under trekket, og skal man skyte de kan man jo holde på til den siste måka faller ned, sier Solbakken.

Storspoven som fremheves som en av artene med høyest risikonivå både på Sola, Værnes og Tromsø, er en av artene hvor bestanden også går ned utenfor Norge.

– Det er et viktig poeng at mange av disse fuglene bare er innom flyplassen. Når det gjelder storspoven så er den også globalt truet, og da er det et svært uheldig signal å velge å felle dem, sier fuglekjenneren Solbakken.

Fiskemåker

Fiskemåker er truet, men av og til blir de skutt ved norske flyplasser fordi det er fare for kollisjoner mellom fugler og fly.

Foto: Gunn Nyborg