Færre privatistar tar eksamen

Fleire tusen privatistar her i landet har trekt seg frå eksamen. Opphavleg hadde 40 tusen privatistar meldt seg opp til skriftlege eksamenar denne våren, men på grunn av koronapandemien, har 6000 trekt seg.

Muntlig eksamen, sensors plass. Sandnes videregående skole.
Foto: Jeanette Bjermeland Midbøe / NRK