Reagerer på Equinors milliard-søknad

Equinor vil gi strøm til Snorre og Gullfaks-feltene ved hjelp av vindmøller. Frederic Hauge i Bellona reagerer på at selskapet søker staten om milliardstøtte til prosjektet.

Frederic Hauge

Leder i Bellona, Frederic Hauge, mener Equinors siste havvindprosjekt vil bidra til et utslippskutt som bety noe i norsk sammenheng, men han mener myndighetene må pålegge Equinor å sette i gang med prosjektet.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Oljeindustrien må elektrifiseres hvis vi skal nå klimamålene, og Equinor har pengene til å betale for dette selv, sier Frederic Hauge, leder i miljøstiftelsen Bellona.

Equinor presenterte tirsdag planene under oljemessa ONS i Stavanger. Selskapet vil elektrifisere olje- og gassfeltene Snorre og Gullfaks ved hjelp av vindkraft.

Prosjektet Hywind Tampen vil kutte klimautslipp tilsvarende utslipp fra 100.000 personbiler, ifølge Equinor.

Men en forutsetning for å få til prosjektet, er at staten gjennom Enova plukker opp halve regningen, nærmere bestemt 2,5 milliarder kroner av totalt 5 milliarder.

Dette får Bellona-lederen til å reagere. Han mener at myndighetene må pålegge Equinor å bygge vindmøllene – uavhengig av om selskapet skulle få støtte eller ikke.

– Politikerne kan pålegge dette uavhengig av hva Enova gir i støtte, og vi må passe på at ikke denne type prosjekter blir til hindre for å utvikle annen industri, sier Hauge.

Frykter for andre prosjekt

Enova er et statlig foretak som støtter utvikling av energi- og klimateknologi.

– Jeg sier ikke at de ikke skal få støtten, men å be om 2,5 milliarder kroner til dette, vil være en vesentlig utbetaling fra Enova, penger som også skal brukes til andre ting, sier han.

Planen er å plassere elleve vindturbiner ikke langt fra oljefeltene Snorre og Gullfaks i Nordsjøen. Turbinene vil da stå for 35 prosent av kraftbehovet til feltene. Dette vil sørge for kutt av 200.000 tonn CO₂, ifølge Equinor.

Illustrasjon av Hywind Tampen

Slik ser Equinor for seg at havvindparken Hywind Tampen vil se ut.

Foto: Equinor

Men prosjektet er langt ifra lønnsomt. Selskapet har, selv med milliardstøtte fra staten, kun mål om å gå i null på havvindprosjektet.

– Denne industrien er i startgropa, derfor er det nødvendig med subsidier for å komme i gang, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor.

– 80 prosent på dypt vann

Equinor har i dag bare én havvindpark i drift, nemlig Hywind utenfor Skottland. Dette siste prosjektet vil være en forlengelse av Hywind.

Mer enn 80 prosent av verdens vindressurser befinner seg ved dypere vann der faste installasjoner ikke egner seg, ifølge Eitrheim. Equinor sitt mål er å gjøre havvind konkurransedyktig innen 2030.

Pål Eitrheim

Pål Eitrheim, konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Det finnes mange sider ved denne teknologien vi kan gjøre enda bedre, og så trenger vi storskalaproduksjon for å ta ned kostnadene, det er kanskje de viktigste utfordringene vi har, sier Eitrheim.

Zero er uenig

Daglig leder i miljøstiftelsen Zero, Marius Holm, er enig med Frederic Hauge i én ting, nemlig at Hywind Tampen er et bra prosjekt som vil bidra til et utslippskutt som betyr noe i norsk sammenheng.

Marius Holm

Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen Zero.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Men Holm er uenig med Hauge i at myndighetene bør pålegge Equinor å bygge havvindparken uavhengig av støtte. For det første er det å gi støtte i etterkant ikke i tråd med Enovas retningslinjer, påpeker Holm.

– Det er fordi støtten skal være utløsende for prosjektet, ikke en bonus for god innsats. For det andre vil kostnaden da fordeles på alle lisenseierne, mens Equinor tar hele oppsiden på teknologiutvikling, sier Holm.