Hopp til innhold

Equinor slår alarm om ukjende dronar i Nordsjøen

Equinor har meldt til politiet om droneaktivitet kring minst tre plattformer i Nordsjøen. Det skriv nettstaden Aldri Mer, som mellom anna skriv om Noregs forsvarsevne.

Politiet bekreftar til nettstaden at dei er kjend med observasjonar av dronar kring plattformer i området, men vil ikkje kommentere saka vidare.

Forsvarets operative hovudkvarter vil ikkje sei noko om korkje observasjonane eller om det norske forsvaret driv med droneflyging i området.

Petroleumstilsynet skal ikkje ha svart på nettstaden sine spørsmål kring saka.

Det skal vere plattformer på Gullfaks C-feltet, Snorre A-feltet og særleg Johan Sverdrup-plattforma der det vart observert slike dronar.

Johan Sverdrup-feltet. Deler av plattformen.
Foto: Helge Mikalsen / VG