Hopp til innhold

Equinor skryter av utslippskutt: – Drøy grønnvasking, svarer Greenpeace

Johan Sverdrup-feltet skal slippe ut 460.000 tonn mindre CO₂ per år, ifølge Equinor. Det imponerer ikke miljøbevegelsen.

Truls Gulowsen, Greepeace

Leder i Greenpeace, Truls Gulowsen, kaller påstanden om redusert CO₂-utslipp for «grønnvasking» av et oljefelt som hovedsakelig produserer klimaendringer.

Foto: Greenpeace

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

I dag presenterte Equinor fase 2 av utbyggingen av det enorme Johan Sverdrup-feltet. I en pressemelding skriver Equinor om utslippsbesparelsene fra feltet.

Ny og bedre teknologi skal gjøre at oljefeltet slipper ut 460.000 tonn mindre CO₂ per år, noe som skal tilsvare årlige utslipp fra 230.000 personbiler.

– Dette er drøy grønnvasking av et oljefelt som hovedsakelig produserer klimaendringer, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace.

Johan Sverdrup

Johan Sverdrup-feltet er den største feltutbyggingen på norsk sokkel siden 80-tallet.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Tror utslippene vil fortsette til 2078

Beregninger som Naturvernforbundet har gjort viser at Johan Sverdrup-feltet kan komme til å slippe ut 1,3 milliarder tonn CO₂ i atmosfæren, for hele levetiden totalt. Det vil i så fall tilsvare årlige utslipp på halvparten av Norges utslipp per år.

– Om Equinor får det som de vil, vil utslippene fra Sverdrup fortsette til 2078, nesten 30 år etter at verden skal ha nådd nullutslipp.

Greenpeace-lederen kaller påstanden om at feltet vil redusere utslipp for latterlig, og understreker hvor smal han mener den norske debatten om vårt globale klimaansvar har blitt.

– Dette kan gi resultater på kort sikt

I sin pressemelding skriver Equinor at Norge er best i verden til å få ned utslippene ved produksjon av olje.

Leder i miljøstiftelsen Bellona, Frederic Hauge, påpeker at utslippene ved produksjonen bare utgjør rundt én promille av de totale utslippene som verden blir utsatt for når oljen forbrennes.

Bellona-leder Frederic Hauge blir intervjuet

Bellona-leder Frederic Hauge mener det er viktig å se på klimagassutslipp i forbindelse med forbrenningsprosessen.

Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Når det gjelder klimadrap så hjelper det ikke at produksjonen av olje og gass foregår på en ren måte. Det er ingen fremtidsscenarioer som tilsier at vi kan selge olje 50 år inn i fremtiden, sier Hauge.

Konsernsjef i Equinor, Eldar Sætre, erkjenner at det er forbrenningsprosessen som fører til de største klimagassutslippene. Han mener det likevel er viktig å redusere utslipp i produksjonsfasen.

– Det vi kan gjøre på kort sikt er å påvirke produksjonen, og karbondioksid-effektiviteten. I tillegg jobber vi med alternativer til olje og gass, som for eksempel vind og sol, sier Sætre.

Ifølge Equinor blir utslippene fra Sverdrup 0,67 kg per fat olje, mot et snitt på 7 tonn for hele norsk sokkel og 16-17 tonn på verdensbasis. Oljeselskapet mener at siden olje produseres og forbrukes uansett, så må det være bedre at produksjonen skjer på renest mulig måte.

Tror Sverdrup-feltet kan bli lønnsomt

Johan Sverdrup-feltet er den største feltutbyggingen på norsk sokkel siden 80-tallet. Når produksjonen er i full gang vil feltet produsere opp til 660.000 fat per dag, med en balansepris under 20 dollar per fat, ifølge Sætre.

Oljeanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, tror også at Sverdrup-feltet kan bli lønnsomt.

– Planleggingen av feltet skjedde på et tidspunkt der det fremdeles er overkapasitet i leverandørindustrien, og prisene kan presses. Dessuten ligger Sverdrup nær infrastruktur, sier Saltvedt.

Thina Saltvedt

Oljeanalytiker Thina Saltvedt har troen på at Johan Sverdrup-feltet kan bli lønnsomt.

Foto: Marit Kolberg / NRK

Hun mener Sverdrup-feltet likevel ikke er noe bevis på at nye, fremtidige oljefelt vil bli lønnsomme. Saltvedt vil heller ikke vil gå god for de 900 milliardene som Equinor påstår at feltet vil innbringe.

– Vi vet jo ikke hvordan oljeprisen vil utvikle seg. Det er dessuten veldig usikkert hvor mange årsverk feltet vil ha behov for, når vi får så mye automatisering av industrien, påpeker Saltvedt.