Hopp til innhold

Dette feltet skal gi staten over 900 milliarder kroner

Equinor, tidligere Statoil, har levert plan for utbygging og drift (PUD) for fase to av Johan Sverdrup-utbyggingen i Nordsjøen verdt 41 milliarder kroner.

Johan Sverdrup

Per juni 2018 er to av plattformene på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen på plass. Boreplattformen i midten på bildet. Flotellet Haven, til høyre, er foreløpig koplet på.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Dette er et prosjekt i ypperste verdensklasse! Prosjektet vil være en bærebjelke de neste 50 årene, sier Eldar Sætre, konsernsjef for Equinor, til NRK.

Johan Sverdrup-feltet er den største feltutbyggingen på norsk sokkel siden 80-tallet. På platå vil feltet produsere opp til 660.000 fat per dag, med en balansepris under 20 dollar per fat og med meget lave CO₂-utslipp på 0.67 kg per fat, ifølge Sætre.

Eldar Sætre, næringskonferansen Søre Sunnmøre

Eldar Sætre, konserndirektør i Equinor.

Foto: Arne Flatin / NRK

Den nye planen viser at feltet vil ha økt verdiskaping, økt ressursestimat og lavere investeringskostnader på seks milliarder kroner.

– Siden PUD for første fase i 2015, har vi redusert det samlede investeringsestimatet for Johan Sverdrup utbyggingen med over 80 milliarder kroner. Prosjektet vil gi enda større verdiskaping og større ringvirkninger enn tidligere anslått, sier Sætre i en pressemelding.

150.000 årsverk

Johan Sverdrup er beregnet til å bidra med mer enn 900 milliarder kroner i inntekter til staten over feltets levetid.

Totalt har Johan Sverdrup-utbyggingen en kostnadsramme på 127 milliarder kroner.

En oppdatert analyse fra Agenda Kaupang estimerer at utbyggingen av Johan Sverdrup fase én og fase to kan bidra med over 150.000 årsverk i Norge i perioden 2015–2025.

I driftsfasen er det beregnet at Johan Sverdrup kan sysselsette over 3400 årsverk per år.

– En ny milepæl

Johan Sverdrup-feltet ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen om lag 150 kilometer fra land. Produksjonsstart for feltets første byggetrinn er ventet i 2019 og for andre i 2022.

Terje Søviknes

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) kaller dagen i dag for en merkedag for Norge.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Med utbyggingsplanene for byggetrinn to av Johan Sverdrup passerer Norges største industriprosjekt en ny milepæl, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) i en pressemelding.

Feltet blir Norges desidert største industriprosjekt. Søviknes kaller dagen i dag for en merkedag for Norge.

– Med utbyggingsplanene for byggetrinn to av Johan Sverdrup passerer Norges største industriprosjekt en ny milepæl, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Søviknes mottar mandag utbyggingsplanene for andre byggetrinn av Sverdrup-feltet.

Overrekkelsen finner sted under oljemessen ONS 2018 i Stavanger med både Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon og ordføreren i Stavanger til stede.

Hans Christian Gabrielsen

Hans-Christian Gabrielsen, leder i LO.

Foto: NRK

– Vil skape store verdier

Leder i LO, Hans-Christian Gabrielsen, mener Johan Sverdrup-feltet viser hvor viktig det er å ha forutsigbarhet i leting, slik at nye felt kan komme i produksjon.

– Utbyggingen og Sverdrup-feltet vil skape store verdier for samfunnet i mange, mange tiår fremover. Og på den måten bidra til å finansiere vår felles velferd. I tillegg er sysselsettingen-effekten stor, både direkte og indirekte, over hele landet, sier Gabrielsen.