Endeleg kom politiet på døra

I lang tid har Arne Viste brote lova for å bli meldt. I dag kom politiet på døra. Med status som sikta håpar han no at han får saka si opp for domstolane. Der vil han kjempa for at ureturnerbare asylsøkjarar skal få jobba lovleg i Noreg.