E39 open i Rennfast

Tunnellane i Rennfast er opna igjen. Dei var stengde i ein lengre periode etter at ein bil køyrde på stein som fall frå tunnellen og ein annan bil blei skadd av delar frå den første bilen. Men no er det rydda og trafikken er i gang.