NRK Meny
Normal

Nå dropper han prestekjolen i begravelser

Prest Arvid Steinum har kommet til enighet med biskopen om hvordan han skal opptre i kristne gravferder i Den norske kirke.

Arvid Steinum
Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Presten i Stavanger har holdt kristne begravelsesseremonier i kirka, uten å bruke Den norske kirkes liturgi. Han bygger ofte opp seremonien annerledes og dropper gjerne orgelet til fordel for musikk på cd.

Dette fikk biskopen til å reagere. Steinum fikk et brev fra bispedømmekontoret om at det var opprettet tilsynssak angående hans opptreden i kirka.

For kort tid siden troppet Steinum opp til møte hos Stavanger-biskop Erling Pettersen.

– Vi kom til en enighet om saken. Jeg skal ikke lenger bruke prestekjolen når jeg holder begravelser som ikke følger Den norske kirkes liturgi, men har fått tillatelse til å bruke presteskjorta, forteller Arvid Steinum.

Mange velger alternative gravferder

I Stavanger-området holdes det årlig om lag 40–50 begravelser som ikke følger kirkas tradisjonelle mal for begravelsesseremonier.

Biskop Erling Pettersen
Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Dette tallet tror jeg vil øke i tiden framover. Vi ser at det er mange som er interessert i å sette et enda mer personlig preg på begravelsen, sier han.

I tillegg til å være ordinert prest, driver Steinum Alpha begravelsesbyrå i Stavanger. Byrået tenker nytt når det gjelder begravelsesseremonier i kirken. Nå baner de vei for begravelser som de mener harmonerer bedre med dagens musikk og kultur.

– Vi har for så vidt ikke ønsket å bane vei, men vi klarte ikke å møte folks ønsker med den ordinære begravelsesseremonien, sier Steinum.

Biskop Erling Pettersen ønsker ikke å kommentere saken.

Avdramatiserte tilsynet

Steinum forteller at han hadde en god tone med sin overordna, da han drøftet problemstillingen på bispedømmekontoret.

– Jeg møtte en biskop som er raus, og som var interessert i å finne en god løsning for alle parter, sier Steinum.

At betegnelsen «tilsynssak» ble brukt, kan være en misforståelse, ifølge Steinum.

Jeg skal ikke lenger bruke prestekjolen, men har fått tillatelse til å bruke presteskjorta...

prest, Arvid Steinum

– Jeg ble forklart at dette ikke var noen sak, men at biskopen fører tilsyn med alle sine. Jeg opplevde at biskopen var imøtekommende, og at vi kom fram til en fin ordning, sier Steinum.

Fortsatt kamp om regningen

I Stavanger tar kirkene betalt for å leie ut kirkerommet til begravelser som bryter med kirkens tradisjonelle seremoni. Kirkevergen har sendt ut en ny prisliste for utleie av kirkene.

– Denne konflikten er vi ikke ferdige med. Vi mener det er feil at kirken skal ta betalt får å låne ut kirkerommet til begravelser for personer som er medlemmer av Den norske kirke, sier presten.

Kirkeverge i Stavanger, Svein Inge Thorstvedt, har tidligere fortalt at det kommer an på hvem som har ansvar for seremonien om det er gratis å bruke kirkerommet eller ei.

– Mange ønsker en annen mal for begravelsesseremonien, men ønsker likevel å bruke den lokale kirka. Jeg kan ikke forstå hvorfor det skal komme en ekstraregning for det. De pårørende skal i hvert fall ikke få denne regningen, den tar vi. Men jeg syns likevel det er feil at det i det hele tatt kommer en faktura som dette, sier Steinum.