DNB UTSET OPNINGSFEST:

DNB utset festen i Stavanger laurdag i samband med opninga av ein filial i byen. Dette på grunn av det varsla uvêret. Dei ønsker ikkje å utsetja folk for nokon risiko. Ny dato for opningsfesten er 25. april.