Disse skolene blir tatt ut i streik

Totalt 848 lærere ved 15 ungdomsskoler og 7 videregående skoler i Stavanger og Sandnes er tatt ut i streik fra skolestart.

Lærere har aksjonert på skolene

Lærerne aksjonerte mot det nye arbeidstidsavtalen før skolene tok sommerferie. Nå blir flere av dem tatt ut i streik.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

I slutten av juni 73 prosent av lærerne som stemte ved uravstemmingen stemte nei til avtalen med KS. Dermed blir det lærerstreik når skolen starter opp igjen.

Fra kommende mandag tar Utdanningsforbundet ut 5.500 lærere i streik. 132 skoler over hele landet blir berørt. 22 kommuner og 18 fylkeskommuner blir berørt.

KS åpner nå for å fire på kravet om at lærerne må være 7,5 timer på jobb hver dag for å unngå en omfattende og langvarig lærerstreik.

Ungdomsskoler og videregående skoler i streik

I Stavanger har alle de rene ungdomsskolene, som kun har 8 - 10-trinn, blitt tatt ut i streik. I tillegg er fem videregående skoler tatt ut i streik.

I Sandnes er lærerne ved fem ungdomsskoler og Sandnes læringssenter for voksenopplæring tatt ut. Også to videregående skoler er tatt ut i streik.

– Vi tar ut mange skoler fordi vil vil vise KS-styret at vi mener alvor. Det er et læreropprør nå. Vi vil synliggjør mistillit mot det KS har foreslått, sier Hans Fredrik Hansen, leder i Utdanningsforbundet i Sandnes.

Hans Fredrik Hansen

Hans Fredrik Hansen er leder i Utdanningsforbundet i Sandnes.

Foto: Otto Voldsund / NRK

Barneskolene skånes foreløpig

Ingen lærere ved barneskoler i Rogaland tas ut i første omgang.

– Vi har bestemt å la barneskolene få starte opp som normalt foreløpig. Førsteklassingene skal få ha sin første skoledag. Men vi har opptrappingsplanene klare, sier han.

– Vi kan streike lenge. Jeg håper på en snarlig løsning, at KS tar til fornuft og gir oss en arbeidstidsavtale som gir oss mulighet til å være gode lærere, sier Hansen.

Disse ungdomsskolene er tatt ut i streik:

Streike-SMS

Lærerne som ble tatt ut i streik fikk tekstmelding av Utdanningsforbundet i dag.

 • Ullandhaug, Stavanger
 • Revheim, Stavanger
 • Smiodden, Stavanger
 • Tastaveden, Stavanger
 • St. Svithun, Stavanger
 • Gosen, Stavanger
 • Hinna, Stavanger
 • Kristianslyst, Stavanger
 • Austbø, Stavanger
 • Kannik, Stavanger
 • Øygard, Sandnes
 • Riska, Sandnes
 • Lundehaugen, Sandnes
 • Høyland, Sandnes
 • Giske, Sandnes

Disse videregående skolene er tatt ut i streik:

 • St. Svithun, Stavanger
 • St. Olav, Stavanger
 • Kongsgård, Stavanger
 • Hetland, Stavanger
 • Jåttå, Stavanger
 • Gand, Sandnes
 • Sandnes, Sandnes

– Streiker for fleksibilitet

Opptrappingen innebærer at lærerne blir tatt ut i streik i den viktige planleggingsperioden før skolestart. Skolestart er en uke senere, mandag 18. august.

– Vi krever en arbeidstidsavtale som anerkjenner lærerjobbens egenart. Vi streiker for mer fleksibilitet i skolehverdagen, for mindre detaljstyring helt inn i klasserommene, og for å styrke lærerrollen, sier Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied.