Hopp til innhold

Dette er valget i Kvitsøy

Her finner du en oversikt over stridstemaene i Kvitsøy-politikken før valget mandag 14. september.

Valglogo

Bør boplikten i Kvitsøy oppheves?

Boplikt, såkalt 0-konsesjon, betyr at den som kjøper hus i kommunen, må bosette seg der fast. I Rogaland er det nå bare Kvitsøy og Forsand som har 0-konsesjonsgrense. Tilhengerne av boplikt mener den holder prisene nede slik at unge får råd til å kjøpe seg bolig, og frykter at boliger skal bli omgjort til fritidsboliger. Motstanderne mener at eierne sjøl bør få bestemme over husene sine.

Dersom Kvitsøy ikke kan bestå som egen kommune, er det naturlig å følge Randaberg - også dersom de går inn i en storkommune på Nord-Jæren?

Kvitsøy er med i et prosjekt sammen med ni andre øykommuner i Norge. De har foreløpig konkludert med at kommunene kan greie seg godt som selvstendige kommuner. Dersom det ikke er mulig, må Kvitsøy enten søke samarbeid med Rennesøy og Finnøy eller se sørover mot Randaberg og resten av Nord-Jæren.

Bør politikerne på Kvitsøy la Coop-butikken ha åpent på søndager, hvis Stortinget gir kommunene mulighet til å åpne for det?

På Kvitsøy er det i dag en butikk. Den har stengt på søndager, og det finnes heller ikke kiosk eller bensinstasjon på øya. Det betyr at innbyggerne ikke kan kjøpe noe i egen kommune på søndager. Planlegging er nøkkelen, sier de som fortsatt vil ha hviledag på søndag, mens andre mener butikken sjøl må få avgjøre om den vil holde åpent.

Må Kvitsøy kommune ta imot flere flyktninger?

Ved nyttår kom en familie fra Sierra Leone til Kvitsøy. Det var første gang kommunen tok imot flyktninger. Kommunen med 530 innbyggere er bedt om å ta imot seks nye i 2015, men det har kommunestyret sagt nei til. Begrunnelsen var at de først vil se hvordan det fungerer med den første familien.

Bør kommunen jobbe for at det spesielle bygningsvernet i Ydstebøhavn og Leiasundet blir opphevet?

Disse to områdene på Kvitsøy har status som spesialområde bygningsvern. Det betyr at alle byggesaker skal avgjøres av fylkeskommunen. Motstanderne mener at kommunen sjøl må få bestemme over disse områdene, mens tilhengerne mener at ordningen nå fungerer godt.

Trenger Kvitsøy kommune flere utvalg for å sikre politisk styring med viktige områder?

I dag har kommunen med 530 innbyggere et teknisk utvalg i tillegg til formannskap og kommunestyre. Noen vil vurdere å fjerne teknisk utvalg for å effektivisere og gjøre det politisk arbeidet mindre belastende, særlig for de få kvinnene som deltar. Andre vil gå motsatt vei, og opprette et nytt utvalg for levekår for å styrke oppmerksomheten rundt oppvekst- og omsorgssaker.

Bør Kvitsøy kommune presse hardere på for å få et stabilt og fleksibelt ferje- og hurtigbåttilbud?

Dagens reserveferje er mer utsatt for dårlig vær enn den faste, og det fører til innstillinger. Dette og flere avganger er svært viktig for både kommunen og innbyggerne, men det er fylkeskommunen som bestemmer rutetilbudet.