Hopp til innhold

Dette er prosjektplanene for Rogaland

Det vil bli store utbyggingsprosjekter i Rogaland fram mot 2036. Regjeringen har satt av flere milliarder kroner til fylket.

Broen i forslag til Smiene-Harestad E39

Snart blir det firefelts veg helt fra Sandnes til Rogfast i Bokn kommune. Det er satt av 4,6 milliarder til prosjektet.

Foto: Statens vegvesen

Nasjonal transportplan for 2025 til 2036 har blitt lagt fram.

– Med disse prioriteringene vil det bli tryggere og mer effektivt å komme seg fram i Rogaland, både for mennesker og varer, sier rådgiver Sigurd Ur i NHO.

Ur sier NHO og næringslivet aldri har prioritert tydeligere enn i år.

– Vi er glade for å se at politikerne har lyttet og gitt gjennomslag for nesten alt, sier han.

Dette er planene for Rogaland:

E39: Firefelts veg mellom Sandnes og Rogfast

Statsråder lovet denne uka et milliardbeløp til E39 Smiene-Harestad. Det skal sikre en sammenhengende firefeltsveg mellom Sandnes til Rogfast i Bokn kommune.

Det er satt av 4,6 milliarder kroner til prosjektet, og det vil stå klart i 2033.

Broen i forslag til Smiene-Harestad E39

En bru i forslaget til den nye vegen mellom Smiene og Harestad.

Foto: Statens vegvesen

E39: Tunnel mellom Figgjo og Ålgård

Regjeringa har også lovet å bygge en tunnel mellom Figgjo og Ålgård på E39.

En bygging av tunnel på strekningen er avhengig av at bymiljøpakken også går inn med penger.

– Prosjektet vil koste rundt 3,2 milliarder kroner, og staten tar litt under halve regningen, sier statssekretær Tom Kalsås (Ap) i Samferdselsdepartementet.

Politikere feirer ny E39 mellom Ålgård og Figgjo.

Stor jubel da regjeringen varslet at de vil prioritere en tunnel mellom Figgjo og Ålgård.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Ordfører i Gjesdal, Frode Fjeldsbø, er svært glad for at regjeringen nå går inn for en tunnel på strekningen:

– Trafikksikkerheten blir bedre, næringslivet har godt av dette og det gjør framkommeligheten på Ålgård bedre.

Innbygger på Ålgård, Egil Skjæveland jubler over nyheten.

– Det er som 17. mai og julaften på samme tid. Jeg begynner nesten å grine. Dette må være en av de største dagene i Gjesdal sin historie, sier han.

Tunnel mellom Figgjo og Ålgård på E39

Egil Skjæveland er godt fornøyd med den nye tunnelen som skal bygges

Foto: Arild Eskeland / NRK

E39: Lyngdal til Ålgård

Strekningen mellom Lyngdal og Ålgård er ulykkesbelastet med varierende veistandard og mye tungbiltrafikk.

En firefelts veg er foreslått i en statlig kommunedelplan. Det er potensial for å redusere reisetid og avstand.

Noen deler av vegen er svært lønnsomme å utbedre, mens andre trenger mindre investeringer.

Planlegging og rekkefølge av utbygging vurderes, med en estimert kostnad på 40 milliarder kroner.

Ny bru til Eigerøy

– En ny bru til Eigerøy i Eigersund er prioritert i ny nasjonal transportplan, sier Kalsås i samferdselsdepartementet.

Den nye brua skal gi næringslivet på Eigerøy en god forbindelse til fastlandet. Det vil være en tofelts veg som er tilstrekkelig dimensjonert for tungtransport.

Brua vil trolig være på plass innen 2027.

Eigerøy bru

Den nåværende brua til Eigerøy er smal og har en bæreevne som begrenser trafikken i dag.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

E134 mellom Vindafjord og Etne

Regjeringen vil prioritere utbygging av vegen mellom Bakka til Mo, som ligger øst for Etne sentrum. Det blir satt av 2,4 milliarder kroner.

– Standarden på veien er ikke god nok i dag, og inneholder en stor flaskehals, sier Kalsås.

E134 binder kommunene Vindafjord i Rogaland og Etne i Vestland sammen. Strekningen er sterkt trafikkert, og vegen er smal.

Tall fra Statens vegvesen viste at over 4000 biler og trailere brukte vegen mellom de to kommunene hver dag i fjor. Prosjektet er en del av E134 mellom Haugesund og Drammen.

Ordfører i Etne, Mette Bergsvåg Ekrheim (Sp) sier det var et euforisk øyeblikk å få denne nyheten:

– Jeg felte noen tårer. Dette er det mange som har jobba hardt for i mange år. Endelig fikk vi uttelling for arbeidet, sier ordføreren.

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim ordførar Etne komune

Ordfører i Etne, Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp).

Foto: Tale Hauso

Utbedring av sjøvei mellom Feistein og Tungenes

Utbedring av sjøveien Feistein utenfor Klepp til Tungenes utenfor Randaberg, ligger inne i Nasjonal transportplan med gjennomføring i første seksårsperiode.

Det skal etableres nye bunnfaste navigasjonsinnretninger i sjøveien, blant annet inn til godsterminalen i Risavika.

Tiltakene vil gi bedre rom for møtende trafikk og redusere risikoen for kollisjon. Ulykker som kan føre til oljeutslipp er særlig kritisk i natur- og kulturlandskapet langs kysten av Jæren.

Bragen ved Tungenes

Sjø på Tungenes i Randaberg kommune.

Foto: Leif Rødland

Det er en investeringsramme på 116 millioner kroner.

Fartøy har i dag problemer med å se eksisterende merker visuelt på radaren under dårlige værforhold.

Ettersom merkingen ved Tungenes ikke er optimal, velger flere fartøy å gå hovedvegen rundt Tungefluene istedenfor å benytte Tungenes til og fra Stavanger. Dette gir lengre reisetid enn nødvendig.

– Selv om regjeringen viderefører tradisjonen med å overby den foregående transportplanen, er det en historisk svak satsing på kystinfrastruktur, sier daglig leder Bernt Lind-Aaby i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).

Bernt Lind-Aaby

Bernt Lind-Aaby er sjef i NFKK. Han er skuffa over regjeringens manglende støtte til infrastruktur langs kysten.

Foto: Privat

E134 Helganeskrysset: Arm mot Husøy

Armen mot Husøy på E134 Helganeskrysset i Karmøy mangler gul midtstripe og er for smal til at to vogntog kan passere hverandre.

Det er heller ikke et tilbud til fotgjengere og syklister langs veien. Prosjektet skal bedre atkomsten til Karmsund havn.

Øker finansiering til fylkesveger

Regjeringen øker finansieringen til fylkesvegnettet med 15,7 milliarder kroner over 12 år.

Øremerkede tilskudd avvikles, tømmertransportmidler dobles, og det prioriteres mer ras- og skredsikring.

Rogaland får 1,3 milliarder kroner i første seksårsperiode, en økning på nesten 200 millioner fra 2024-budsjettet.

Flere togavganger

Det blir flere tog på Jærbanen.

Til Skeiane er det nå et kvarter mellom hvert tog. Dette skal bli til timinutter mellom hvert tog.

Stavanger stasjon oppgraderes for å tillate seks tog i timen til Skeiane.

400 millioner kroner er satt av i transportplanen for mulig oppstart av tiltak i andre seksårsperiode, altså fra 2031 til 2036.

Forrige regjering sa i transportplanen for 2022-2033 at det skulle etableres timinuttersintervaller mellom Stavanger og Skeiane innen 2028.

– Det vil være skikkelig bakvendt for utviklingen av jernbanen i vår region. Venstre mener vi trenger å styrke kapasiteten på Jærbanen, sier Kjartan Alexander Lunde, gruppeleder for Rogaland Venstre.

Jærbanen på Stavanger stasjon

Det blir trolig flere tog å ta for deg på Jærbanen framover.

Foto: Hanne Høyland / NRK

Hva synes du om utbyggings-planene? Legg igjen en kommentar under: