Det blir ingen busstreik

Partene er enige og bussene i Sør-Norge går mandag morgen.

Kolumbus-buss i trafikken i Kannik i Stavanger sentrum Eirin Larsen/NRK

Det var fare for streik blant annet i Bergen og Stavanger. Nå er den avblåst.

Foto: Eirin Larsen/NRK

Det blir ingen streik i bussektoren etter at Norsk Transportarbeiderforbund mandags morgen kom fram til en meklingsløsning med NHO Transport og Spekter om Bussbransjeavtalen og konsernoverenskomsten.

– Det var ei utfordrende mekling, men vi kom fram til et resultat som vår forhandlingsdelegasjon kan anbefale overfor våre medlemmer, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) i en pressemelding.

Mandag morgen var partene ennå ikke enige, men klokka 6.54 kom meldingen om at streiken var avblåst.

Glade for å ha unngått streik

– Vi har hele tiden sagt at vår smertegrense er på 3,3 prosent, som tilsvarer frontfagets ramme, det alle andre har fått så langt i vårens oppgjør. Vi er glade for at vi holdt oss innenfor denne rammen, sier Jon Stordrange i NHO Transport til NRK.

– Vi har kommet fram til et resultat som begge parter er rimelig misfornøyde med, og det er vel sånn det skal være i denne type forhandlinger, sier leder i forhandlingsutvalget for NHO transport på arbeidsgiversida, Bernt Dahle til NRK.

Ville ta ut 3400 sjåfører

Det var fare for at 3400 bussjåfører ville bli tatt ut i streik fra mandag morgen. Da ville disse bli rammet:

  • Hele Rogaland (Boreal Transport Sør og Tide Buss)
  • Bergen, Os, Hardanger og Voss i Hordaland (Tide Buss)
  • Store deler av Østfold (Nettbuss Øst)
  • Store deler av Hedmark og Oppland (Nettbuss Øst)
  • Deler av busstrafikken til og fra Gardermoen i Akershus (Nettbuss Øst)
  • Deler av Telemark og Agder (Drangedal Bilruter og Setesdal Bilruter)

De fire fagforbundene som deltok i meklingen var NTF, Jernbaneforbundet, Fagforbundet og Yrkestrafikkforbundet.

Fikk kronetillegg per time

Alle får et tillegg i timelønna på kr 4,- fra 1. april. Det gis også et reguleringstillegg til alle 1. oktober i år på kr 2,- per time. De som har fagbrev, får ytterligere 1 kr per time fra 1. april. Det ble også forhandlet fram et reguleringstillegg fra 1. april 2015 på kr 2,- som alle får, og som kommer i tillegg til de sentrale tilleggene i mellomoppgjøret.

– Med tillegget vi får neste år, kommer vi samlet ut med et resultat som ligger nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn enn etter oppgjøret i 2012, sier Roger Hansen.

– Vi har vært skeptiske til å knytte dette opp til lønnsutviklingen i en annen bransje som har litt andre rammebetingelse og forutsetninger enn det bussbransjen har. Arbeidstakerne er opptatt av den sammenligningen og hvis de klarer å komme opp på nivå med industriarbeidere er det hyggelig det, men vi er litt uforstående til dette. Man lever ikke av prosenter av andres lønn, men av det som kommer inn på konto hver måned. Det er det viktigste, sier Stordrange i NHO Transport.

Skal til uravstemning

– Jeg vil også peke på at arbeidsgiverne nå skal dekke alle kostnadene for videreutdanning i forbindelse med fagbrev, sier Hansen.

Forslagene til nye overenskomster skal nå ut på uravstemning blant NTFs medlemmer. Fristen for uravstemningen er satt til tirsdag 20. mai kl. 12.00.