NRK Meny
Normal

Dårlig brannsikring

Kommunale boliger i Haugesund er dårlig brannsikret. Det var hverken brannstige eller sprinkleranlegg i boligen hvor en mann ble alvorlig skadd denne uken.

Haugesundsbrann
Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Det var i en av de kommunale leilighetene i Olav Aukrustsgate i Haugesund at brannen oppstod. Åttemannsboligen er en kommunal trygde- og sosialbolig, men det var ikke montert nok brannvernutstyr i huset.

Brannsjef Bjarne Grimstvedt sier at en gjennomgang av brannsikkerheten i kommunale bygg bør gjøres raskt, særlig fordi brannskillene i denne typen boliger er for dårlige.

- Brannsikkerheten er ikke slik den skal være etter forskriftsnivået som gjelder i dag, men de er bygd i henhold til byggeforskriftene som gjaldt den gangen de ble ført opp, så dette må det gjøres noe med, sier Grimstvedt.

Brantekniske tiltak

Ordfører Petter Steen sier kommunen har en dialog med brannvesenet og planer om et prosjekt som skal se på de branntekniske tiltak som skal gjøres på boligene.

- Den beboergruppen vi har krever at vi har ekstra gode tiltak.  Vi tar personsikkerheten til beboerne svært alvorlig og det har høyeste prioritet, sier ordfører Steen.

I 2003 døde en annen mann etter en brann i den samme typen bolig i Olav Aukrustsgate. Heller ikke da ble det gjort noe med brannsikkerheten.

Ikke penger til sikring

Bygg- og vedlikeholdsenheten i Haugesund kommune har i flere år bedt om ekstrabevillinger til brannsikring av de kommunale boligene, men fått avslag. Det er ikke satt av penger til dette i økonomiplanen for 2007-2010. Ordfører Petter Steen kan ikke love mer penger til dette, men vil at saken skal tas opp politisk.

- Det er fryktelig tragisk det som har skjedd, og det er kolossalt viktig at vi får en gjennomgang av sikkerheten både for å se på hva som eventuelt er gjort feil tidligere og med tanke på å forebygge lignede ting i fremtiden.  Jeg imøteser en grundig rapport fra rådmannen til folkevalgte organer, sier Steen.