Her skal E39-trafikken gå i sommer

Fra 10. juni til 12. august vil Byhaugtunnelen i Stavanger være stengt for all trafikk. Busser og biler må belage seg på å stå lengre i kø, og mindre veier får større trafikkbelastning.

10. juni stenges Byhaugtunnellen på E39 i Stavanger. Bygginga av Eiganestunnellen under Byfjordtunnellen krever mer tid, men det kan bety kaos når trafikken dobles på omkjøringsveiene.

VIDEO: En del av E39-trafikken kommer til å gå gjennom bydelene Tasta og Kampen i Stavanger, blant annet her i Misjonsveien.

Byhaugtunnelen

Den nye Eiganestunnelen skal passere like under Byhaugtunnelen som derfor må forsterkes. Derfor må tunnelen på Tasta i Stavanger stenges i to måneder.

Foto: Anders Fehn / NRK
Leif Arne Moi Nilsen

Leif Arne Moi Nilsen.

Foto: Kristoffer Møllevik / NRK
Gunnar Eiterjord

Gunnar Eiterjord.

Foto: Maren Ege Tjoflåt / NRK

Byhaugtunnelen – og dermed også E39 – stenges for all trafikk fra tirsdag 10. juni. Bygginga av Eiganestunnelen i Ryfast-prosjektet er årsaken.

Den nye tunnelen skal nemlig gå bare 1,70 meter under Byhaugtunnelen, og derfor må sistnevnte forsterkes.

– Kunne ikke valgt verre dag

Stenginga starter dessuten ni arbeidsdager før skolen er slutt, og veinettet blir dermed betydelig redusert i en periode med normalt antall biler.

-- En tirsdag etter pinse? Jeg tror ikke jeg kunne valgt en verre dag sjøl, mener Frp-politiker Leif Arne Moi Nilsen.

Anbefaler folk å ta buss...

Prosjektlederen i Vegvesenet forstår at stenginga skaper hodebry, spesielt når den skjer før stilletida på veiene. Likevel, han vil bli ferdig til sommeren er slutt, og derfor vil han begynne nå.

– Å stenge en så høytrafikkert tunnel er ikke enkelt. Samtidig har vi ikke noe annet valg med tanke på det prosjektet vi skal gjennomføre. Vi skal være ferdige når skolen starter til høsten, sier Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

sine nettsider anbefaler Vegvesenet folk å sykle, gå eller ta bussen når tunnelen stenges, men også bussene venter forsinkelser. Køer i forbindelse med stenginga kommer trolig til å få ringvirkninger utover de veiene E39-trafikken går på.

...men også bussen blir forsinka

– Det blir nok forsinkelser på ruter som vanligvis ikke kjører gjennom Byhaugtunnelen. Dette kan særlig gjelde rute 2, 8, 25, 27 og 28, skriver Kolumbus i en pressemelding.

Vegvesenet håper at den sørgående gjennomgangstrafikken på E39 bruker omkjøringsmuligheten fra Randaberg via Tananger og Solasplitten, og motsatt for nordgående.