NRK Meny
Normal

Bybane kan bli realitet

Flertallet på Stortinget vil ha fart i planene om bybane i Stavanger.

Dagens veinett klarer ikke å ta unna den økende trafikken i området.

Regjeringen ber nå jernbaneverket være med å planlegge en bybane, sier Hallgeir Langeland i transportkomiteen på Stortinget.

Næringstransport må få plass

- Vi ser trafikkproblemene som sprer seg, ikke bare i sentrum av Stavanger, men ut over hele Jæren, der flere og flere skal inn i bilene sine.  Da må vi sørge for kollektive løsninger som kan fjerne en del av bilene fra veiene slik at næringstransporten får plass.  Derfor har regjeringen nå sagt  til jernbaneverket at de må være med og planlegge bybane i samarbeid med de regionale og lokale aktørene.  Regjeringen er nå aktivt med på å drive opp tempoet på bybanen, sier Langeland

Bybanen skal bruke dobbeltsporet 

Det er allerede bevilget en halv milliard kroner til det såkalte dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger. Bybanen vil bruke deler av denne skinnegangen men være mer som en trikk eller t-bane. Etter planen skal banen gå innom sentrum i Stavanger, ut til flyplassen på Sola, og videre til Sandnes og Nord-Jæren.

- Det er svært gledelig, og det åpner opp for muligheter. Det sier Eddie Westad, seksjonsleder Statens vegvesen.  Han har tidligere uttalt at motorveien mellom Sandnes og Stavanger er i ferd med å få infarkt og at situasjonen om få år vil være prekær. Han er glad for at regjeringen nå signaliserer at de vil støtte en bybane.

- Veinettet er nært sammenbrudd mange plasser, og hvis vi kan få et solid og høyfrekvent kollektivtilbud, da er det et potensiale for å få til en reell overføring, sier Westad.