Hopp til innhold

Budsjett 2019, Stavanger

 • Gir bomstøtte

  Dei raudgrøne partia i Stavanger vil også gi støtte til låginntektsfamiliar som slit med å betale bompengar. To millionar kvart år set mindretalspartia av i sitt alternative budsjett for dei neste fire åra.

  Den raudgrøne opposisjonen i Stavanger legg fram budsjett for 2019
  Foto: Ingvald Nordmark / NRK
 • Stavanger kommune låner mer

  For å få råd til satsingene de neste årene, skal Stavanger kommune låne 300 millioner kroner mer til neste år enn det rådmannen foreslå. Pengene skal blant annet brukes til å få ned barnefattigdom, øke miljøtiltak og gi tilskudd til å renovere trehus.

 • Vil få ned sykefraværet

  Stavanger kommune skal bruke tre millioner kroner for å få ned sykefraværet på sykehjemmene. Kommunen vil ansatte assistenter, som skal avlaste fagpersonellet. Dette skal føre til mindre press og mindre sykefraværer.

 • Storstilt låneopptak

  For å få råd til satsingane skal Stavanger kommune låne 300 millionar kroner meir dei neste åra, enn det rådmannen vil. I tillegg tar fleirtalspartia 30 millionar frå budsjettert overskott i 2019, som dei brukar på barnefattigdom og miljøtiltak.