Hopp til innhold

Her syns ingen matematikk er vanskelig

Siden skolestart har elevene i 5. klasse på Smeaheia barneskole brukt russiske lærebøker i matematikk. Det har gitt gode resultater.

At norske elevar er svake i matte er ikkje elevane si skuld. 
Det seier ein lærer i Sandnes som etter fem år med matteundervisning på russisk vis har fått toppresultat og fornøgde elevar.

VIDEO: Fem år med en russisk læringsmetode i matematikk, har gitt resultater hos 5. klassingene på Smeaheia barneskole.

Rundt en pult sitter Mathias Fjelde og Erik Bjordal og regner algebra. Arkene er fulle av x-er og y-er, litt mange til å være femteklassepensum.

– Er det ikke vanskelig?

– Nei, svarer begge i kor.

Høyt mestringsnivå

Klassen til de to elevene er en del av et forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Stavanger. Helt siden skolestart har to femteklasser ved Smeaheia skole i Sandnes brukt russiske lærebøker, i stedet for norske.

– I de russiske bøkene kommer matteoppgavene litt huter til bulter. Et resultat av det er at elevene hele tiden møter noe nytt, og ikke rekker å kjede seg, sier mattelærer Gerd Inger Moe.

Mattekunnskapene til norske elever har i det siste blitt kritisert etter at resultatene fra PISA-undersøkelsen ble lagt fram. Her kom det fram at mattekunnskapene til norske elever aldri har vært dårligere.

Smeaheia skole

Algebra går lett som en lek på barneskolen på Smeheia.

Foto: Ole Andreas Bø

Men etter at Smeaheia la de norske bøkene i hylla, og russiske læringsmetoder ble tatt i bruk, har resultatene bare pekt oppover.

Les også:

Under nasjonaleprøver havnet hele 65,5 prosent av elevene på mestringsnivå tre, som er det høyeste mestringsnivået. Her ligger landsgjennomsnittet på 25 prosent.

Noe som vekket enda større oppsikt blant lærerne var at ikke en eneste elev havnet på det laveste mestringsnivået.

– Det var et svært godt resultat, likevel er det mulig å få til dette uten et slikt læringsopplegg. Men nå har jeg erfart at vi kan hoppe over flere kapitler i de norske lærebøkene for femte trinn, det har jeg aldri opplevd før, sier Moe.

Russisk metode

Russisk matte

Natasha Blank (t.v) imponerer universitetslektor ved UiS, Kjersti Melhus. – Barna rekker ikke kjede seg når de møter så varierte oppgaver, sier hun.

Foto: Ole Andreas Bø

Høyt nivå, høyt tempo og diskusjon mellom elevene er noen av stikkordene for metoden. Undervisningen er basert på en russisk metode, kalt utviklende læring.

Her går elevene raskere fram og de møter mer utfordrende oppgaver fra første dag. Metoden fokuserer først og fremst mer på tall og geometri, enn det norske lærebøker gjør.

Les også:

– Det er både en annerledes, men også en bedre metode. Det er lagt opp til mer elevaktivitet. Vi lærere har hatt for uvane å forklare så mye, men det er det elevene som burde gjøre. Det er da elevene lærer, sier Moe.

Går for sakte

Moe mener at framgangen i matteundervisningen i norsk skole går for sakte. Derfor tok hun kontakt med Universitetet i Stavanger hvor blant annet en engasjert russisk førsteamanuensis foreslo russiske lærebøker og metoder.

– Jeg foreslo å bruke russiske bøker, som baserer seg på en metode som jeg likte godt. Jeg fortalte om metoden, og Moe sa ja. Da kjøpte vi bøkene og startet prosjektet, sier førsteamanuensis i matematikk, Natasha Blank.

Nå er åtte førsteklasser i gang på skoler i nærheten, og fra høsten skal norske versjoner av lærebøkene være klare.