BRANN VED HYTTEFELT I SIRDALEN:

Brannvesenet slår full alarm etter at de fikk beskjed, klokken 09.28, om brann i noe materialer og lyng ved Donsen hyttefelt i Sirdal. Brannen sprer seg raskt i gresset. Brannvesenet er på vei til hyttefeltet.