– Regjeringen vil møte null forståelse

Leder for samferdselsutvalget (KrF) raser mot forslaget om å bruker bompenger til jernbane.

Bomstasjon

Rejeringen får klar melding om å la være å bruke bompenger til jernbaneutygging. Blant andre fra KrF sin fylkesvaraordfører i Rogaland.

Foto: Olsen Olav / Scanpix

Ellen Solheim, som er leder for samferdselsutvalget i Rogaland, mener regjeringen nærmer seg folk sin tålegrense dersom det blir brukt bompenger til jernbaneutbygging.

– Vi har forståelse for at en må ha bompenger dersom en skal få til bedre veier, men hvis en skulle kreve inn penger fra bilistene til å bygge mer jernbane, så tror jeg at det vil være null forståelse, sier Solheim til NRK.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Historisk høye inntekter fra jernbane

Solheim viser til at mer enn åtti prosent av veiutbyggingen i Rogaland betales med bompenger.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Provosert Ellen Solheim

Ellen Solheim mener at regjeringen er en katastrofe når det gjelder samferdsel.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

Hun mener det er helt feil å bruke bompenger til å betale for noe annet enn den veien bilisten kjører på. Solheim viser til at staten nå har historisk høye inntekter fra jernbane.

Når staten har ansvar for jernbane, så må staten klare å finansiere det selv. Vi er tross alt verden rikeste land.

Ellen Solheim, fylkesvaraordfører i Rogaland

– Når staten har ansvar for jernbane, så må staten klare å finansiere det selv. Vi er tross alt verden rikeste land.

Lederen for samferdselsutvalget i Rogaland mener den rødgrønne regjeringen er en katastrofe når det gjelder samferdsel.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Jåttåvågen stasjon

Regjeringen vil ha innspill på ideen om å bruke bompenger til jernbane.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

– Midt på åttitallet brukte en rundt åtte prosent av statsbudsjettet til samferdsel. Nå bruker vår regjering mindre enn en prosent. Det synes jeg rett og slett er skammelig, sier Solheim.

Les også: Åpen for bilistbetaling av jernbane

Les også: Åpen for bilistbetaling av jernbane

– Villig til å se på alle muligheter

Ordføreren i Hå kommune, Mons Skrettingland (Høyre), vil ha dobbeltspor på Jærbanen. Da er det ikke så viktig hvor pengene kommer fra.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mons Skrettingland

Høyre-ordfører Mons Skrettingland i Hå kommune er åpen for å bruke alle finansieringsmåter for å få dobbeltspor på Jærbanen.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Jeg er villig til å se på alle muligheter for å få det til, uten at jeg vil feste meg ved noe som helst. jeg er åpen for å se på alle muligheter for å kunne realisere jernbanen, sier Skrettingland til NRK.

Mener at den viktigst kollektivsatsingen som kan gjøre i Rogaland er å bygge dobbeltspor og satse på jernbanen.

Høyre avviser forslaget

Hå-ordføreren er ikke på linje med partiet sitt i dette spørsmålet. Sveinung Stensland, som er leder for Rogaland Høyre, avviser kategorisk at bompenger skal brukes til jernbaneutbygging.

– Jeg mener dette er et lettvint forslag for å finansiere prosjekter som regjeringen har lovet. All den tid det er så mange prosjekter som ikke er realisert, spesielt i Rogaland, så blir det altfor mye hvis en nå skal bruke bompenger fra vei til å finansiere jernbaneutbygging, sier Stensland.

Erik Lahnstein

Statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet understreker at det er de lokale polikerne som eventuelt må ta initiativet dersom bompenger skal brukes til jernbaneutbygging.

Foto: Sven Erik Dahl/Samfoto

Høyre-lederen mener at en må tenke seg nøye om før en belaster bilister for prosjekter som de ikke tar del i.

– For meg virker det underlig at en skal betale på veien for dem kjører toget, sier Stensland.

– Lokalpolitikerne skal bestemme

Statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet understreker at det regjeringen nå gjør er å innhente ekspertuttalelser og faktagrunnlag for å finne ut om det kan bli aktuelt å åpne for bruk av bompenger til jernbaneutbygging.

– Det er klinkende klart at dersom man i Rogaland eller andre steder ikke ønsker å se på den typen løsninger, så er det helt uaktuelt. For prinsippet bak bompenger ligger fast. Det er noe som i så fall må initieres lokalt. Det vi nå ser på er dersom det skulle være interesse for dette lokalt, om man i det hele tatt fra statlig side skal akseptere det, sier Lahnstein til NRK.