BOLIGPRISENE KRAFTIG NED I SANDNES:

Ingen byer har hatt kraftigere nedgang i boligprisen enn Sandnes, ifølge bransjeorganisasjonen Eiendom Norge. Mens landet under ett har opplevd en boligprisvekst på 2,6 prosent det siste året, har prisene gått ned i Stavanger og Sandnes med henholdsvis 1,4 og 2,5 prosent.