Hopp til innhold

Bier sjekker miljøtilstanden på flyplassen

Sola flyplass har lansert sin egen kortreiste honning. Allerede før honningen blir lagt ut for salg på terminalen, har den gjort en jobb for miljøet på flyplassen.

Flyplassbier sjekker miljøet

Sola flyplass har lansert sin egen kortreiste honning. Allerede før honningen blir lagt ut for salg på terminalen, har den gjort en jobb for miljøet på flyplassen.

– Kan jeg by på en liten honningsmak?

Elisabeth Strømstad, som er sjef for forretningsutvikling i Avinor på Sola, driver med produktlansering blant passasjerene på flyplassen.

– Honningen kom i hyllen for bare to timer siden, sier hun.

Elisabeth Strømstad

Elisabeth Strømstad, som er sjef for forretningsutvikling i Avinor på Sola, driver med produktlansering av flyplassprodusert honning blant passasjerene på Stavanger Lufthavn.

Foto: Erik Waage / NRK

Bikuber på flyplassen

Inspirasjonen til honningproduksjonen på Sola kommer fra flyplassen ved Munchen i Tyskland. Honningen produseres nærmere flytrafikken enn man skulle tro.

De fem bikubene står inne på flyplassområdet. Opprinnelig var det ikke meningen å drive matproduksjon med biene.

– Vi er med i et ganske omfattende miljøprogram for lufthavner der vi har en del prøvetakingsbrønner og kontrollerer vann, men det er mye vanskelig å kontrollere det som skjer i luften, sier Ingvald Erga som er fagansvarlig for ytre miljø i Avinor på Sola.

Erga forteller at det er her biene kommer inn.

– I området her ved bikubene har det før vært brannøvingsfelt. Hvis rester av den gamle brannøvingsvæsken hadde vandret opp i vegetasjonen, kunne vi funnet det igjen i honningen, for eksempel, sier Erga.

Ingvald Erga

Bienes innsamling av nektar gir et godt bilde av miljøsituasjonen på flyplassen, mener Ingvald Erga som er fagansvarlig for ytre miljø i Avinor på Sola.

Foto: Erik Waage / NRK

– Ingenting å bemerke på kvaliteten

Biene samler nektar i en radius på flere kilometer. De måler forurensningen på en måte som gir resultater utover det tekniske målemetoder kan vise.

Når honningen har gjort nytten for mljøet, blir den lagt ut for salg.

– Jeg regner med at hvis de gjør det, så er de pålagt å dokumentere at kvaliteten er bra og at det ikke er noen farlige stoffer i produktet, sier en av flypassasjerene NRK treffer på flyplassen.

Flyplasshonning

Slik presenteres flyplasshonningen på Sola

Foto: Erik Waage / NRK

– Vi har analysert honningen her for å se at den er ren. Den er innenfor de grensene som er satt av myndighetene, så det er ingenting å bemerke på kvaliteten, sier Erga.

– Gjør dette produktet flyreiser mer miljøvennlige.

– Nei, det gjør det ikke. Situasjonen er som den er i dag. Det vi ser på som positivt, er at vi hele tiden blir klokere. Vi ser hele tiden at det er mye fremmede stoffer både i den virksomheten som flyplassen, og alle vi andre, driver med. Så oppdager vi heldigvis at de er farlige, og kan fase dem ut og ta dem vekk, sier Erga