Betonglekkasje har tatt livet av lakseyngel

Minst 100 yngel av laks og sjøørret er døde etter en betonglekkasje i Hålandselva i Suldal. Utslippet er politianmeldt.

Betonglekkasje tok livet av yngel

En betonglekkasje i Hålandselva i Suldal har tatt livet av både laks- og sjøørretyngel. Hendelsen er meldt til politiet.

Foto: Elizabeth Huanca Vold / NRK

– Det er tragisk, sier grunneier Per Håland.

Lekkasjen i Hålandselva skjedde forrige torsdag i forbindelse med vedlikeholdsarbeid av Marihøl bru i Erfjord i Suldal. Det var Statens vegvesen som hadde ansvar for arbeidet som ble gjort. Arbeidet ble umiddelbart stanset da lekkasjen ble kjent.

Men det var for seint: Minst 100 yngel av laks og sjøørret døde som følge av forgiftningen.

Fylkesmannen i Rogaland hadde gitt tillatelse til arbeidet, men med klare vilkår, sier assisterende fylkesmiljøvernsjef Per Kristian Austbø.

– Vi ga tillatelse til dette tiltaket i 2018. Den gang satte vi klare vilkår om at det som har skjedd, ikke skulle skje. Vi må først og fremst følge opp det tilsynelatende bruddet på vilkåret vi satte. Vi har ikke konkludert med hva vi vil gjøre videre, men ser alvorlig på saken, sier han.

Fiskeyngel døde etter betongutslipp

Reidar Sandal i Statens naturoppsyn viser frem den døde fiskeyngelen i Hålandselva.

Foto: Elizabeth Huanca Vold / NRK

Austbø bekrefter at det er nærliggende å tro at det er betongutslippet som er årsaken til fiskedøden.

– Det er kraftige saker, med sterke basiske stoffer som har truffet fisken, sier han.

Sjur Stava i Sør-Vest politidistrikt sier at saken er i etterforskningsfasen og at politiet jobber med å avklare ansvarsforholdet og skadeomfanget.

Alvorlig for fiskeelva

Den døde fiskeyngelen er fra tre årsklasser. Det er alvorlig, mener Austbø.

– Det vil ta en stund før det blir bedre, ja. Men det er grunn til å tro at utslippet er tynnet kraftig ut i elva, sier han.

Per Håland og andre grunneiere vurderer å kun gi tillatelse til fiske med flue framover, for å få bestanden opp igjen.

Han var redd for at dette skulle skje.

– Vi visste at det kom til å gå gale, de hadde ikke tatt forholdsregler.

Håland og de andre grunneierne vurderer om de skal fremme erstatningskrav.

– Skjedde det som ikke skulle skje

Prosjektleder Tønnes Frøiland i Statens vegvesen sier de fulgte retningslinjene da vedlikeholdsarbeidet ble utført.

– Likevel skjedde det som ikke skulle skje. Noe av forskalingen ga etter under støpingen av betongen. Det ble sluppet ut én til to kubikkmeter med betong, forklarer han.

Nå skal et konsulentfirma undersøke hva som gikk galt og hvorfor.

– De skal også vurdere skadene og eventuelle langtidsvirkninger, sier Frøiland.