NRK Meny
Normal

Færre førerkortbeslag, ingen drepte og få hardt skadde

Utrykningspolitiet ser positive tendenser i trafikken i Rogaland politidistrikt denne sommeren.

Utrykningspoliti (UP) Fartskontroll politi

UP har i juni og juli beslaglagt «bare» 48 førerkort i fylket. Det er henimot halvparten av de 88 som ble inndratt i sommermånedene i fjor.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Jeg håper jeg kan tenke dit hen at rogalendingene er blitt litt lettere på gasspedalen. Da blir jeg veldig glad.

Det sier Øystein Krogstad, som er leder for Utrykningspolitiet i Rogaland og Agder-fylkene.

Les også: – Antall førerkortbeslag har eksplodert de siste månedene

UP har i juni og juli beslaglagt «bare» 48 førerkort i fylket. Det er henimot halvparten av de 88 som ble inndratt i sommermånedene i fjor .

– Folk kjører litt mer forsiktig

Samtidig viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå at det ikke en noen trafikkdrepte på veiene i Rogaland politidistrikt i juni og juli. Tallet på hardt skadde er redusert fra tolv personer i juni og juli i fjor, til tre i de samme månedene i år.

Øystein Krogstad

Øystein Krogstad, som er leder for Utrykningspolitiet i Rogaland og Agder-fylkene, håper det er en trend at rogalendingene er blitt lettere på gasspedalen

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Kanskje kan det være slik at folk kjører litt mer forsiktig. Det er klart at går farten ned, så blir ulykkene mindre alvorlige. Nå vil vi være veldig positive og så tror vi at det er det som er årsaken, sier Krogstad.

Flere ulykker med lettere skader

Bildet av sommertrafikken i Rogaland er likevel ikke bare positivt.

Statistisk sentralbyrå viser at det skjedde 65 ulykker med personskade i politidistriktet i sørfylket denne sommeren. Det er en økning fra 47 ulykker i juni og juli i fjor.

103 personer ble lettere skadet, nesten dobbelt så mange som i 2013.

– Folk kjører saktere, og kolliderer de da, så blir konsekvensene ikke så alvorlige. Hvis vi kan tro på at dette er en positiv trend, så blir det veldig riktig i mitt hode, sier Krogstad.

UP følger opp i høst

Utrykningspolitiet vil utover høsten følge opp med kontrollvirksomhet på veiene i Rogaland.

– Vi skal sjekke ut om det her er tilfellet. Så håper jeg det, for i fjor satt vi rekord i førerkortbeslag. Den har jeg ikke noe ønske om at vi skal slå i år, sier Krogstad.

I første halvår i 2014 beslagla UP 247 førerkort i Rogaland. I den samme perioden i år var tallet 207.