Bedre gatelys i gangfelt redder liv

Forskjellen på det vanlige gule lyset og det hvite LED-lyset er så stor at ulykkesfaren i gangfelt reduseres dramatisk. De neste fire årene skal verstingfylket Rogaland få intensiv gatebelysning i 200 gangfelt.

Intensiv gatebelysning

Ungdommene som skal krysse Skjoldavegen på vei til Haraldsvang ungdomsskole, blir nå lettere sett av bilistene etter at intensiv gatebelysning kom høsten 2017.

Foto: Gisle Jørgensen

På Karmøy går fylkesvei 47 rett gjennom Åkra sentrum og gangfeltene er svært mye i bruk med ungdomsskole på den ene siden og butikker på den andre. I tillegg er det både yrkesskole og barneskole i nærheten.

Når det nye året begynner står Statens vegvesen klar. Gangfeltene gjennom sentrum er nemlig blant 200 i Rogaland som skal få intensiv gatebelysning de neste fire årene.

Vanlig gatelys

Charlotte Nielsen mener forskjellen er stor på vanlig gatelys og den nye intensive gatebelysningen. Dette bildet er hentet fra et gangfelt i Skjoldavegen i Haugesund som har den vanlige gule belysningen.

Foto: Gisle Jørgensen

– Det er stor forskjell på det gamle gule lyset og det nye hvite LED-lyset som kommer. I det hvite lyset kan jeg jo se folkene skikkelig og hvilke klær de har på seg. I det andre lyset er folkene nesten svarte og det er ikke bra, sier Charlotte Nielsen, nestleder i FAU ved Åkra ungdomsskole.

Bruker 75 millioner på fire år

I Rogaland har fylkeskommunen bevilget 75 millioner kroner over fire år til intensiv gatebelysning og andre tiltak som kan gjøre gangfeltene sikrere.

Ifølge trafikksikkerhetskoordinator Johnny Pedersen i Statens vegvesen i Haugesund blir skoleveier og gangfelt som faktisk blir brukt, prioritert. Målet er å få ned antall ulykker.

En analyse fra Statens vegvesen viser at Rogaland og Oslo er de to fylkene i landet med flest dødsulykker i gangfelt de siste elleve årene.

Johnny Pedersen

Johnny Pedersen er trafikksikkerhetskoordinator i Statens vegvesen Haugesund

Foto: Gisle Jørgensen

– Analysen viser at dårlig belysning var en medvirkende faktor i tre av ti dødsulykker i gangfelt. Med bedre belysning vil ulykkesrisikoen, ifølge Transportøkonomisk institutt, gå ned med over 60 prosent, sier Pedersen, som legger til at Rogaland i tillegg har mange gamle gangfelt som trenger «vår oppmerksomhet».

NRK har vært i kontakt med de andre vegregionene i landet, men ingen fylker har en tilsvarende satsing som Rogaland. I de fleste regionene inngår intensiv gatelysning i større satsinger.

Stor glede på Åkra

På Åkra er gleden stor over at gangfeltene i sentrum blir prioritert på nyåret.

– Ja, så absolutt. Alt som kan bedre sikkerheten for fotgjengere, er bra. Og her trengs det, sier Charlotte Nielsen i FAU.

Charlotte Nielsen

Charlotte Nielsen er nestleder i FAU ved Åkra ungdomsskole. Hun er glad for at gangfeltene får intensiv gatelysning på nyåret.

Foto: Gisle Jørgensen

Hvordan er det kjøre gjennom sentrum når det er mørkt?

– Du må være svært observant fordi mange ungdommer krysser gaten både morgen, sen ettermiddag og kveld. Både til og fra skolene og idrettsanlegg. Jeg har selv bråbremset flere ganger, så her er det viktig å følge godt med, sier Nielsen.