Her er landets farligste hovedveier

Risikoen for å bli drept er langt større på E39 på Vest- og Sørlandet enn på E6 og E18 i Oslo og Akershus.

E39 og E6

E6 i Oslo (t.h.) hadde i årene 2011–2015 flere ulykker enn E39 i Rogaland (t.v.), men ingen av dem var dødsulykker. I Rogaland var det ti ulykker der noen ble drept.

Foto: NRK

E6 i Oslo er den vegen i Norge med flest ulykker. I årene 2011 til 2015 ble det registrert 374 trafikkulykker her (se graf). Men vegen er langt ifra den verste i landet. For ingen av ulykkene på E6 i Oslo førte til dødsfall. Det var heller ikke mange ulykker som førte til alvorlige skader, sammenlignet med andre hovedveier i landet.

Også på E18 og E6 i Akershus er det få dødsfall og alvorlige skader tatt i betraktning trafikkmengden.

Men drar vi vestover, endrer ting seg. E39 i Rogaland og Vest-Agder hadde til sammen litt flere ulykker enn E6 i Oslo i perioden 2011–2015. Men hele 20 av disse var dødsulykker.

På E6 i Oppland var det 19 dødsulykker i denne perioden.

– Det er ganske store variasjoner rundt om i landet. Det er særlig veier med mye trafikk og høye hastigheter som merker seg ut, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegdirektoratet.

Mangler midtdelere

Fart dreper, men det gjør også mangel på midtdelere. Til forskjell fra vegene i Oslo og Akershus, mangler store strekk av E39 og E6 midtdelere.

15 av de 19 ulykkene på E6 i Oppland var møteulykker, viser tallene som NRK har hentet inn.

På E39 i Rogaland og Vest-Agder skyldes 11 av 20 dødsulykker at bil kom over i motsatt kjørefelt.

– Det er ikke mye feil som skal til før du kommer over i motgående og kolliderer med andre, og hvis du ikke har midtrekkverk vil det skje med jevne mellomrom, sier Ranes.

Hun minner om at det i år ble åpnet et nytt strekk på E6 mellom Frya og Sjoa – med midtdeler.

Artikkelen fortsetter under kartet.

Laster kart, vennligst vent...

E39 på Vest- og Sørlandet og E6 i Oppland og i Nordland, er hovedveiene hvor flest ble drept i 2011–2015.

– Regjeringen har gjort for lite

Det har i flere år vært planlagt firefelts motorveg på den ulykkesbelasta strekningen på E39 fra Sandnes til Kristiansand.

Stortingsrepresentant Tvedt Solberg (Ap) mener regjeringen har gjort altfor lite for å realisere planene.

– Dette er kjempealvorlig. Regjeringen har nedprioritert Vestlandet. Vi ser at E39 er over ett år forsinka, sier han.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sa torsdag at vegselskapet Nye veier skal klare å bygge fire felt på strekningen innen 2030 og avviser at E39 er forsinket.

– Det er rett og slett ikke sant. Arebeiderpartiet driver med svartmaling, som nærmest er løgn. I deres NTP la de ikke inn én krone til strekningen Ålgård-Lyngdal. Da er det ikke mulig å forsinke noe. Vår regjering har fremskyndet prosjektet, fått i gang planleggingen av firefelts motorvei og ligger godt foran skjema, sier han.

Skillegjerder er billigere

Ifølge Ranes i Vegdirektoratet er motorveg den tryggeste vegtypen. Men skillegjerder og såkalte rumlefelt er også effektivt – og langt billigere.

– Midtrekkverk eliminerer jo i all hovedsak møteulykker, og det er en alvorlig uhellstype, men bare det å male rumlefelt, viser en positiv effekt, sier hun.

Ifølge Steffensen har regjeringen prioritert også dette.

– Vi har doblet antallet midtdelere i vår periode, og vi har økt bevilgningene kraftig på rumlefelt for å sørge for midlertidige tiltak, men samtidig er det viktigst å bygge motorveiene mellom de store byene for å få ned dødsulykkene, sier han.